Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Plewa Romuald

Romuald Plewa, ur. 18 II 1953 w Gdyni. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektryczny (1988).

1976-1981 podczas studiów na PG fotograf Kroniki Studenckiej; członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W VIII 1980 fotograf-dokumentalista strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni; od IX 1980 współpracownik Sekcji Historycznej przy MKZ w Gdańsku, dokumentował ważniejsze wydarzenia z początków „S”.

14 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 12 VII 1982; relegowany z V roku studiów na politechnice przed obroną pracy dyplomowej. Kilka dni po uwolnieniu, podczas odbioru rzeczy osobistych wykonał zdjęcia obozu w Strzebielinku, zatrzymany, internowany na miejscu, następnie w Ośr. Odosobnienia w Gdańsku-Przeróbce i Potulicach, zwolniony w X 1982. Po wyjściu dokumentował m.in. przebieg manifestacji solidarnościowych i niepodległościowych. 1982-1993 zatrudniony w Instytucie Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej Politechniki Gdańskiej.

1993-2001 informatyk w Stoczni Gdańskiej, w 2002 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku; 2002-2003 statysta w Teatrze Wybrzeże, 2003-2004 handlowiec w IQFM Outsourcing Gdańsk, 2004-2006 przedstawiciel handlowy ING Nationale Nederlanden tamże; od 2005 szef biura i informatyk w Clever Age Polska Sp. z o.o. 1994-1998 radny miasta Gdańsk z listy Zjednoczenia dla Ziemi Gdańskiej. Po 2001 w PiS. Członek Stowarzyszenia Godność.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry