Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Płocha Ireneusz

Ireneusz Płocha, ur. 3 XI 1954 w Oblekoniu k. Pacanowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Tarnowie (1974).

1974-1975 zatrudniony w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, od 1975 brygadzista na Wydziale Mechanicznym M-32 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej (obecnie AcelorMittal Poland S.A.). W XII 1970 jako uczeń technikum uczestnik wiecu zorganizowanego przez studentów filii UJ obok Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, popierającego strajki na Wybrzeżu.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie, od IX 1980 w „S”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie. Od 1982 w ramach oddziałowego TKZ prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla uwięzionych i internowanych oraz ich rodzin, później na działalność związkową. 1980-1989 uczestnik kolportażu na terenie Huty Katowice książek, prasy podziemnej (głównie „Wolnego Związkowca”), ulotek, znaczków poczt podziemnych, tzw. cegiełek i innych. W 1982 i 1988 przeszukanie na stanowisku pracy, w 1988 przesłuchiwany przez SB w siedzibie dyrekcji HK i w prokuraturze w Dąbrowie Górniczej. W 1985 podczas wyborów parlamentarnych z ramienia „S” członek grupy rejestrującej frekwencję wyborczą w lokalu wyborczym w Dąbrowie Górniczej. W 1988 członek grupy inicjatywnej ws. rejestracji „S” na oddziale M-3.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI, rozprowadzał ulotki i plakaty. Od 1990 członek Międzyzakładowej Komisji „S” przy HK. 1996-1998 członek Akcji Wyborczej Solidarność, w 1997 członek Dąbrowskiego Komitetu Wyborczego AWS, współorganizator wyborów, przewodniczący zebrań wyborczych. Od 1998 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na M-32 w HK (obecnie Grupa AcelorMittal Service Group Sp. z o.o.), od 2002 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VI 2009 członek ZR Śląsko-Dąbrowskiego.

Uhonorowany Medalem -5-lecia Solidarności (2005).

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry