Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Płoskonka Józef Stanisław

Józef Stanisław Płoskonka, ur. 8 V 1946 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki (1970), doktorat (1975).

1974-1975 fizyk w Instytucie Naftowym w Krakowie, 1975-1986 i 1989-1990 adiunkt w Instytucie Fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, 1981-1982 wicedyr. tamże. W III 1968 uczestnik protestów studenckich na UJ.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w WSP w Kielcach, wiceprzewodniczący KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 29 IV 1982 zwolniony; 1982-1985 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach. V 1983 – 1987 pełnomocnik Regionu Świętokrzyskiego „S” w ramach Kieleckiego KOS, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego «Tematy»”, „Tygodnika Mazowsze” i „Tygodnika Wojennego”); 27 III 1986 aresztowany (z Michałem Chałońskim i Marianem Wojciechem Markiewiczem), przetrzymywany w WUSW w Kielcach, 29 III skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata; zwolniony z pracy w WSP (przywrócony w 1989).

W 1989 wiceprzewodniczący KO „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołanego 7 IV 1989, 7 IX 1989 przekształconego w Świętokrzyski KO); 1989-1990 dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Kielcach, 1990-1994 wojewoda kielecki, 1994-1997 prezes Zarządu spółki Omega Partner, 1998 prezes Zarządu Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1998-2001 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, od 2002 doradca prezesa Najwyżej Izby Kontroli.

Autor prac naukowych z dziedziny fizyki (do 1980) oraz zarządzania publicznego (po 1995).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

20 III 1982 – 12 I 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SO krypt. Alfa; 29 III 1986 – 31 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Prezes.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry