Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podgórski Marian

Marian Podgórski, ur. 24 V 1947 w Gdańsku, zm. 29 VII 2000 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1975).

IX 1966 – II 1988 magazynier, starszy referent, kierownik sekcji administracyjnej, referent ekonomiczny, z-ca kierownika w Zarządzie Portu Gdańsk (Morskim Porcie Handlowym).

W VIII 1980 uczestnik strajku w porcie. Od IX w „S”. 1980-1981 członek redakcji, sekretarz „Portowca”, pisma KZ „S”.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku; 7 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku; 30 III 1982 uniewinniony przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (w procesie m.in. z Wiesławem Wiką-Czarnowskim, Czesławem Nowakiem, Rudolfem Zającem i Eugeniuszem Szymeckim, pracownikami portu). Po wyjściu zbierał składki wśród pracowników portu na pomoc dla rodzin represjonowanych. 1983-1988 związany z tajnymi strukturami „S” w MPH, kolporter m.in. „Portowca” (także autor artykułów) i książek drugiego obiegu.

IV 1988 – VIII 1990 zatrudniony w Firmie Budowlanej Usługowo-Produkcyjnej ATA – Morkowski w Gdyni, IX 1990 – 29 VII 2000 doradca prezesa ds. rozwoju w MPH (od 1998 w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA).

Współautor książki ''Portowców gdańskich drogi do wolności'' (pod redakcją Jana Jakubowskiego, Gdańsk 2000).

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

26 II 1982 – 29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydział V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard, nr rejestracyjny 42693; 26 VIII 1983 – 21 XI 1989 przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cienie, nr rejestracyjny 47498.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry