Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podkowiński Zdzisław Artur

Zdzisław Artur Podkowiński, ur. 14 XI 1949 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1979).

1968–1970 pracownik transportu w Zakładach Przemysłu Tytoniowego tamże, 1970–1974 mechanik maszyn do pisania w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera/ZM Predom-Łucznik im. gen. Waltera/Fabryce Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o., 1974–1983 mistrz w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Radoskór/Zakładach Garbarskich tamże.

III 1968 uczestnik manifestacji w Radomiu, zatrzymany, od X 1976 współpracownik KOR (rozpowszechniał ulotki i pismo niezależne „Robotnik”), od 1977 ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”, 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego, 1981 wiceprzew. KZ, od IX 1980–VI 1981 szef Biura Interwencji MKZ/MKR Ziemia Radomska, V–VI 1981 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, od V 1981 członek Zarządu MKR. Od 1980 w KPN, szef Okręgu Radomskiego, członek Rady Politycznej, 26 VI 1981 współtwórca KOWzP w Radomiu, od XI 1981 członek Ogólnokrajowej Rady Koordynacyjnej KOWzP. 5–11 XII 1981 uczestnik strajku w WSI tamże (reprezentant MKR).

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Radomiu, Kielcach-Piaskach, Załężu, VIII 1982, podczas pobytu w rzeszowskim szpitalu, pobity przez SB, 22 IX 1982 zwolniony, do XII 1982 w radomskim szpitalu, zwolniony w pracy ze stanowiska mistrza (przeniesiony na stanowisko montera). 1983–1990 taksówkarz w Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Radomiu. 1983–1989 pomoc w podziemnym ruchu wydawniczym, kolporter pisma „Wolny Robotnik”, kilkakrotnie zatrzymywany.

1989–1990 przew. KZ „S” Pracowników Transportu Prywatnego, delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, członek ZR. 1989 KO Ziemi Radomskiej, uczestnik kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, 1990–2005 dyr. Biura Informacji i Propagandy KPN w Radomiu, 1998–2005 przew. Okręgu Radom. 1991–2005 dyr. firmy Kroton Sp. z o.o. w Radomiu. Od 2000 działacz Wspólnoty Samorządowej Radom. Od 2005 na rencie, od 2017 na emeryturze.

Od 1990 zaangażowany w pomoc dla b. internowanych i represjonowanych w stanie wojennym; 1996 współzałożyciel (z Andrzejem Sobierajem) Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym, 1996–2004 sekretarz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Krzyżem Semper Fidelis (2006).

11 XI 1980–24 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW Radom w ramach SOR krypt. Sezam, 9 XII 1981–20 XII 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW tamże w ramach SOS/SOR/KE krypt. Konfederacja/Halec.

Bogusław Bek

Opcje strony

do góry