Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podlejska Janina

Janina Podlejska (z d. Baluch), ur. 2 XI 1946 w Niemczy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1974).

1966-1968 księgowa w PZGS Samopomoc Chłopska w Dzierżoniowie, 1969-1971 prawnik w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 1971-1984 w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie sekretarz KZ w WBGiTR.

15 XII 1981 uczestniczka akcji zbierania podpisów pod listem przeciwko aresztowaniu i internowaniu członków „S” oraz niszczeniu mienia związkowego, 15 I 1982 zwolniona za to z pracy z naganą, następnie po kilku rozprawach sądowych w 1982 przywrócona do pracy. Zbierała pieniądze dla represjonowanych i ich rodzin. XII 1981 – 1984 współpracowniczka RKS „S” Dolny Śląsk, organizatorka materiałów poligraficznych; 1982-1989 członek Solidarności Walczącej. 16 IV 1984 aresztowana za kolportaż i zwolniona z pracy, 25 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. Na wolności pod obserwacją SB, z nakazu pracy 1984-1987 zatrudniona w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych we Wrocławiu. Do 1989 w jej mieszkaniu znajdował się punkt kolportażowy; kolporterka (z mężem Jackiem) wielu podziemnych wydawnictw i pism „S” z Dolnego Śląska, Mazowsza i Małopolski oraz Solidarności Walczącej (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Opcja”, „KOS”, „Myśli Nieinternowane”, książki, znaczki poczt podziemnych, kartki okolicznościowe itp.); kilka razy w roku rozprowadzała większe ilości druków, m.in. w Dzierżoniowie i Strzelinie.

1987-1990 zatrudniona w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich tamże, 1990-2006 w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów/Zarządzie Dróg i Komunikacji tamże. 1988-2006 przewodnicząca KZ „S” w WDDM, MZUiM/ZDiK. Od 1990 w Partii Wolności, 1995-1997 w ROP. W 1991 współzałożycielka Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych; od 2005 członek Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej we Wrocławiu, od 2007 współzałożycielka, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry