Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Połomski Jerzy Kazimierz

Jerzy Kazimierz Połomski, ur. 28 VIII 1943 w Krotoszynie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Elektryczną w Szczecinie (1960).

1962-1963 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie PKS w Koszalinie, 1964-1966 w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, 1966-1968 w Fabryce Pomocy Naukowych w Koszalinie, od 1970 w Spółdzielni Inwalidów Inpromet tamże. 1978-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Inpromecie; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże; członek Krajowej Rady Sekcji Inwalidów „S” oraz Regionalnej Rady Sekcji Emerytów i Rencistów „S”, przewodniczący Regionalnej Rady Sekcji Spółdzielczości Inwalidów „S”.

1982-1989 kolporter ulotek, 1982-1983 drukarz (z Tadeuszem Charzyńskim, Tadeuszem Falkowskim i Jackiem Formanowiczem) podziemnego pisma „Grudzień ’81. Gazeta Wojenna NSZZ «S» w Koszalinie”.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w Inpromecie; 1990-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Pobrzeże.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego (1980), odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (1984), Medalem 40-lecia PRL (1984), odznaką Zasłużony dla Spółdzielczości Inwalidów (1988).

Leszek Laskowski

Koszalin, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry