Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Poniatowski Marek Ryszard

Marek Ryszard Poniatowski, ur. 1 I 1941 w Lublinie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1965); w 1972 doktorat.

1965-1967 referent w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Olsztynie, 1967-1968 asystent w Wyższej Szkole Rolniczej tamże, 1968-1984 pracownik naukowy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od X 1980 w „S”; członek KZ, następnie Komisji Wydziałowej Wydz. Ekonomicznego UMCS; lektor regionalnego MKZ, organizator spotkań założycielskich „S” w zakładach pracy; wykładowca Wszechnicy Związkowej, członek Tymczasowej Rady Programowo-Organizacyjnej Wszechnicy. W 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, od V 1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu.

13-23 XII 1981 w ukryciu. 15 XII 1981 – VI/VII 1982 przewodniczący podziemnego TZR. 1984-1989 pracownik gospodarstwa rolnego.

W 1989 członek Prezydium KO Lubelszczyzny; 1989-1990 dyrektor Biura Poselskiego OKP w Lublinie. 1990-1993 przewodniczący Rady Miasta Lublin (z listy „S”). Od 1993 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry