Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18233,Popielarz-Mariusz.html
2023-12-11, 23:04

Popielarz Mariusz

Mariusz Popielarz, ur. 29 IX 1959 w Bydgoszczy. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni (1979), 1983-1988 student Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistyczny (magisterium 1991).

1980-1981 plastyk w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, oddelegowany do pracy w KZ. Od IX 1980 w „S”; członek KZ w C. Hartwig w Gdyni, współtwórca i członek redakcji niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny”. VI 1981 – III 1983 zasadnicza służba wojskowa.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku w C. Hartwig (na urlopie z jednostki wojskowej). 20 XII 1981 – I 1982, po powrocie do jednostki, ukarany aresztem za udzielanie informacji o sytuacji na Wybrzeżu Gdańskim. 1983-1988 łącznik między środowiskami akademickimi Gdańska i strukturami TKZ w Porcie Gdańskim, kolporter wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, książek NOWej, Instytutu Literackiego w Paryżu). 1986-1988 współzałożyciel i członek Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Gdańsku, przedstawiciel gdańskiego NZS w RKK; w 1986 organizator podziemnego zjazdu NZS w Gdańsku, 1986-1989 współtwórca, redaktor, autor szaty graficznej i tytułu podziemnego pisma NZS UG „Impuls”. W 1988 współzałożyciel, twórca szaty graficznej gdańskich podziemnych pism: „Wiatr od Morza”, „Polibuda” (NZS Politechniki Gdańskiej), „Uniwerek” (NZS UG), „Maraton” (NZS Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego). W V 1988 na UG organizator strajku solidarnościowego ze Stocznią Gdańską im. Lenina, członek KS. W VIII 1988 przedstawiciel UG podczas strajku w SG. W XII 1988 organizator debaty na UG „Czy Okrągły Stół jest szansą dla polskiej młodzieży?” z udziałem Lecha Wałęsy, Jacka Merkla, Lecha Kaczyńskiego. W 1988 współzałożyciel Zrzeszenia Akademickiego Verbum.

W 1989 pracownik TZR Gdańskiego, w 1990 w USA. W 1990 współzałożyciel Stowarzyszenia Godność, w 1991 katolickiego stowarzyszenia sportowego Salos. 1990-1993 dziennikarz „Gazety Gdańskiej”. 1994-1996 założyciel, dziennikarz oddziału gdańskiego „Super Expressu”, 1996-1998 założyciel, dziennikarz „Echa Sportowego”. 1997-1998 dyr. Klubu Sportowego Lechia Gdańsk, 1998-2001 dyr. Lechia-Polonia Gdańsk SA, od 2000 kierownik stadionu miejskiego Lechia w Gdańsku.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

4 VI 1987 – 16 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Syndykat.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony