Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18242,Potasniczak-Ryszard.html
2023-09-30, 14:20

Potaśniczak Ryszard

Ryszard Potaśniczak, ur. 1 VII 1949 w Gutowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Ukończył ZSZ dla Pracujących Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim (1966).

1963–1980 ślusarz taboru kolejowego w ZNTK w Ostrowie Wielkopolskim, 1980–21 XII 1981 w Wydziale Napraw Wagonów Towarowych ZNTK w Gdańsku. VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej; w „S” od IX 1980, członek Komisji Wydziałowej.

14 XII 1981 na drugiej zmianie z innymi pracownikami wydz. odmówił podjęcia pracy na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu wielu działaczy „S”. 15–18 XII 1981 wspólnie m.in. ze Zbigniewem Plucińskim, Czesławem Stachelem, Aleksandrem Ciszewskim i Jerzym Jabłońskim współorganizator strajku w zakładzie, łącznik z innymi zakładami pracy w Trójmieście, kolporter ulotek, odezw, komunikatów, m.in. Krajowego Komitetu Strajkowego. 21 XII 1981 z J. Jabłońskim ponowna próba organizacji strajku, tego dnia zwolniony dyscyplinarnie z pracy, do 23 XII 1981 w ukryciu. 23 XII 1981 zgłosił się na komisariat MO i został aresztowany; osadzony w AŚ w Gdańsku. 20 I 1982 w procesie z A. Ciszewskim (pozostali przywódcy protestu się ukrywali) skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Po wyroku osadzony w ZK Koronowo, nast. ZK Potulice. 14 X 1982 udzielono trzymiesięcznej przerwy w odbywaniu kary (konieczność opieki nad ciężko chorą żoną), 14 I 1983 przerwa na dalsze dwa mies., 15 III 1983 wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni; 25 V 1983 akt łaski.

Od II 1984 w Australii. 1984–1986 ślusarz w GMH-Holden w Adelaidzie, 1986–1998 operator maszyny w Textil-Actil tamże, od V 1998 w Brisbane. 1998–2013 operator maszyn w Metal-Tech w Brisbane. Od 2014 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony