Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Powichrowski Marek

Marek Powichrowski, ur. 21 VIII 1958 w Białymstoku. Absolwent Politechniki Białostockiej (1985).

1979-1980 przedstawiciel studentów w senacie uczelni.

Od jesieni 1980 działacz NZS PB; od X 1980 członek Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej PB; w V 1981 współinicjator (z Januszem Smacznym) Uczelnianego KOWzP, 25 V 1981 uczestnik pikiety KOWzP przed KW PZPR. 27 III 1981 współorganizator strajku ostrzegawczego na PB, 23 XI – 12 XII 1981 strajku studenckiego, członek KS NZS PB, drukarz ulotek. Współzałożyciel, autor, redaktor niezależnych wydawnictw: „Artykuł 83”, „Gazeta Strajkowa”.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji spacerowych, demonstracji 31 VIII 1982. W II 1982 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. z Procesem 21. Do 1989 drukarz, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych („Studencki Biuletyn Wojenny”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność»”, „Nasz Głos”, „Opornik. Akademicki Ruch Oporu”). 1986-1989 programista w kilku firmach.

Od 1989 własna działalność gospodarcza w sektorze usług komputerowych.

Do 18 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Bursa.

 

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry