Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Prylińska Lucyna Maria

Lucyna Maria Prylińska, ur. 26 VIII 1924 w Kaliszu, zm. 23 XII 2018 tamże. Ukończyła Studium Statystyki w Przedsiębiorstwie Przemysłowym w Łodzi (1970).

1977–1984 kierownik Sekcji Ekonomicznej w Kaliskiej Transportowej Spółdzielni Pracy.

Od IX 1981 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, od 21 IX 1981 sekretarz Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej (Zarządu Okręgu) w Kaliszu, od 17 II 1981 Sekcji Transportowo-Motoryzacyjnej KKK Spółdzielczości Pracy, VII 1981 członek Grupy Negocjacyjnej ZR Wielkopolska Południowa, od 19 XI 1981 komisji ds. samorządu terytorialnego przy ZR (z Henrykiem Sicińskim), prowadząca szkolenia w regionie nt. wyborów samorządowych. XI 1981 sygnatariuszka deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

1982–1984 współpracownik Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa, 1983–1984 Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Konin-Sieradz-Kalisz, współpracownik (kolportaż, zbieranie informacji) podziemnych pism, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK Wielkopolska Południowa”, „Magazynu Polski Walczącej” „Społeczeństwu Kalisza do Przemyślenia”, „Naszej Solidarności”. 1982–1984 kolporterka i kurierka podziemnych pism spoza Kalisza, m.in.: „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, organizatorka grupy kolporterów (m.in. Marek Aleksandrzak, Andrzej Furmaga, Maria Jaskiewicz, Mirosława Mencel, Krystyna Langa, Marek Winiewski, Jerzy Wyszkowski), 1982–1984 drukarz i kolporterka podziemnych kopert okolicznościowych (pieniądze ze sprzedaży przekazywano na fundusz pomocy osobom represjonowanym). 13 XII 1981–1984 wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, XI 1982 przeszukanie mieszkania. 1982 fundatorka sztandaru „S” Regionu Wielkopolska Południowa, wykonanego przez ss. karmelitanki bose w Niedźwiadach. Od 1984 na emeryturze. 1984–1985 współpracownik grupy Solidarności Walczącej w Kaliszu i podziemnego pisma „Solidarność Walcząca. Wolni i Solidarni”, w jej mieszkaniu skład druków SW.

17 III 1990 współzałożycielka Kaliskiego Klubu Politycznego Wolni i Solidarni, 22 IV–XI 1990 jego przewodnicząca.

18 I 1982–10 X 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; 21 I 1982–20 XI 1984 w ramach SOR krypt. Światło; od 21 I 1982 w ramach KE krypt. Lucia; 6 X 1983–24 IX 1986 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Układ; do 15 VII 1985 w ramach KE krypt. Klon.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry