Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18268,Prymas-Kazimierz.html
18.05.2024, 14:55

Prymas Kazimierz

Kazimierz Prymas, ur. 30 XII 1943 w Wieruszowie. Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego we Wrocławiu (1964).

1964-1967 zatrudniony w Zakładach Młynarskich w Kępnie, 1967-1973 kierownik młyna w Zakładach Młynarskich w Gliwicach, 1973-1979 kierownik w Rejonowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Paszowego Bacutil Zakład w Wieruszowie, od 1980 rolnik w Mysznarach k. Wieruszowa.

Od IX 1980 współorganizator struktur „S” rolniczej; przewodniczący Koła Wiejskiego w Klatce k. Wieruszowa, przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego w Wieruszowie; w 1981 członek Zarządu Wojewódzkiego w Kaliszu i Zarządu Krajowego w Warszawie.

Po 13 XII 1981 działacz nieformalnych podziemnych struktur „S” RI, organizator kolportażu podziemnych wydawnictw z Kalisza, Wrocławia i Warszawy. 1983-1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii Zesłania Ducha Świętego na terenie klasztoru oo. Paulinów w Wieruszowie, uczestnik spotkań opozycji wieruszowskiej organizowanych po mszach na plebanii kościoła oraz Mszy za Ojczyznę i spotkań działaczy „S” organizowanych przez o. Stefana Dzierżka w kościele oo. Jezuitów w Kaliszu (we współpracy z Bohdanem Pilarskim, Wandą Szymanek, Piotrem Krupotem, Piotrem Mortą, Henrykiem Malikiem, Markiem Długaszewskim, Haliną Strzelecką, Lechosławem Żabierkiem, Mieczysławem Walczykiewczem, Andrzejem Grzybem, Gabrielem Janowskim). Kilkakrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

W 1989 członek KO Ziemi Wieruszowskiej, mąż zaufania; uczestnik reaktywowania struktur „S” RI, do 1992 przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego, członek Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Krajowego. W l. 80. przewodniczący Wieruszowskiego Towarzystwa Ekologicznego.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony