Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18277,Przybylski-Bogdan-Kazimierz.html
2023-03-26, 14:43

Przybylski Bogdan Kazimierz

Bogdan Kazimierz Przybylski, ur. 13 III 1944 w Jaraczewie k. Jarocina. Ukończył LO w Żaganiu (1963).

1964-1965 pracownik fizyczny w KWK Dymitrow w Bytomiu; 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa; 1967-1971 specjalista ds. szkód ubezpieczeniowych w Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, 1971-1977 kierownik magazynu materiałów budowlanych Żagańskich Zakładów Przemysłu Lekkiego tamże, 1977-1989 wytapiacz metali kolorowych w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie.

W VII 1980 organizator strajku w HM Głogów, 29-31 VIII 1980 członek Międzywydziałowego KS tamże oraz MKS (HM Legnica, HM Głogów). Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w HM Głogów, przewodniczący Komisji Wydziałowej, następnie członek Prezydium KZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; IX/X 1981 obserwator obrad I KZD.

13 XII 1981 współorganizator strajku, 14-18 XII 1981 członek Zakładowego KS (z przewodniczącym Jerzym Lewickim, Włodzimierzem Markiem Burdajewiczem, Mieczysławem Gajewskim, Jerzym Jurkiewiczem, Barbarą Kosmalską, Januszem Paszkiewiczem, Jerzym Skibińskim, Józefem Sławińskim) w HM Głogów; 18 XII 1981 zatrzymany, 19 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Głogowie, następnie w Legnicy i Wrocławiu, 21 I 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; 22 I 1982 zwolniony; 23 IV 1982 SN zmienił wyrok, nakazując odbyć karę 1 roku więzienia, 28 V 1982 osadzony w AŚ w Legnicy, następnie w ZK we Wrocławiu (autor do pism „Biuletynek Więzienny”, „Bez Cenzury”, „Zza Krat” redagowanych przez Włodzimierza Mękarskiego i Jacka Franczuka, autor listy skazanych), 21 I 1983 zwolniony. Zwolniony z pracy, w 1983 wyrokiem Sądu Pracy we Wrocławiu przywrócony do pracy w HM Głogów. 1983-1988 organizator i koordynator kolportażu na Dolnym Śląsku (m.in. Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Zielona Góra) wydawnictw podziemnych (m.in. „Niezależne Słowo”, „Solidarność Dolnośląska”, „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”, książek, wydawnictw okolicznościowych: znaczków poczt podziemnych, kartek świątecznych itp.).

W 1989 członek KO „S” w Głogowie, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, członek Komitetu Wyborczego Andrzeja Kosmalskiego. 1989-1992 wiceprzewodniczący KZ „S” w HM Głogów; pracownik „S” Województwa Legnickiego/ZR Zagłębie Miedziowe. W II i IX 1990 delegat na III i IV WZD „S” Województwa Legnickiego, w III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk. 1992-2004 na rencie, od 2004 na emeryturze.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony