Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przybylski Józef

Józef Przybylski, ur. 2 I 1943 w Firleju k. Lublina. Ukończył ZSZ PKP w Gdańsku (1961), ślusarz-spawacz.

1962-1965 zasadnicza służba wojskowa, 1966-1967 radiooperator w jednostce wojskowej w Gdańsku-Jelitkowie, 1967-1974 pracownik Spółdzielni Budowy Kotłów i Usług Metalowych w Gdańsku, 1974-1981 Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Przemysłu Okrętowego Budimor tamże. 1978-1980 współpracownik Bogdana Borusewicza, drukarz i kolporter m.in. niezależnego pisma „Wolne Słowo”, raportu Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość ''Raportu o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy'' (1979), ulotek ws. zwolnienia z pracy Anny Walentynowicz w VIII 1980.

W VIII 1980 współorganizator strajku w PRMPO Budimor, następnie członek Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ Gdańsk, oddelegowany do pracy związkowej, XI/XII 1980 przedstawiciel „S” na kongresie latynoamerykańskiej centrali związkowej CLAT, w 1981 odszedł z MKZ.

Od IX 1981 na emigracji w Belgii, 1982-1985 współzałożyciel i współpracownik Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, organizator przerzutu wydawnictw emigracyjnych do Polski. 1985-1991 zatrudniony w fabryce konserw w Mechelen, 1991-1996 pracownik budowlany, 1996-2008 na zasiłku chorobowym, od 2008 na emeryturze.

Autor książek ''Co nam zostało z tych lat'' (Bruksela, 1995) oraz ''Marzenia i rzeczywistość'' (Gdańsk, 2000).

W 1983 laureat konkursu Radia Wolna Europa i paryskiej „Kultury” na pamiętnik. Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (2000). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), nie przyjął odznaczenia.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry