Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przystawa Jerzy Andrzej

Jerzy Andrzej Przystawa, ur. 29 IV 1939 w Czortkowie (obecnie Ukraina), zm. 3 XI 2012 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1962), doktorat (1968), habilitacja (1976), prof. zw. (1998).

1960–1962 nauczyciel LO w Jeleniej Górze, kierownik laboratorium w Jeleniogórskiej Wytwórni Optycznej, od 1962 pracownik naukowy UWr. Od l. 70 wykładowca m.in. w Stony Brook State University w USA, Uniwersytecie Paryskim w Orsay, Uniwersytecie Dundee, Uniwersytecie w Zagrzebiu, Chalmers University of Technology w Göteborgu, International Centre for Theoretical Physics w Trieście, Uniwersytecie w Palermo i w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą.

22 X 1956 uczestnik wiecu i manifestacji studenckiej we Wrocławiu. III 1968 uczestnik studenckiego strajku na UWr.

Od IX 1980 w „S”, od 8 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 członek KZ tamże; 1981 łącznik między KZ a ZR Dolny Śląsk.

13–15 XII 1981 współorganizator, nast. członek KS na UWr, 14–24 XII 1981 działacz RKS Dolny Śląsk, XII 1981 członek KOS na Dolnym Śląsku, 4 III 1982 zatrzymany, 6 III 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 3 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 autor (ps.: A. Łaszcz, Andrzej Łaszcz, Józef Put, Czesław Odrowąż, A.Ł.) w podziemnych pismach, m.in. „Aspekcie” (1982), „Obecności” (1983–1988), „Solidarności Walczącej” (1982–1988), „Biuletynie Dolnośląskim” (1982–1987), „Z Dnia na Dzień” (1983–1987), a także na łamach „Bazy”, „Kultury Niezależnej”, „Kręgu”, „Walki” i „CDN”. 1983–1988 autor odczytów i wykładów nt. społ.-polit., wygłaszanych w pomieszczeniach kościelnych i prywatnych mieszkaniach. 1982–1989 wielokrotnie przesłuchiwany. 1982 i 1989 odmowa przyjęcia tytułu prof. w proteście przeciwko polityce władz wobec środowiska naukowego. 1987–1989 założyciel, szef podziemnej Oficyny Niepokornych we Wrocławiu. V 1988 uczestnik strajku studentów i pracowników UWr, 1989 protestu przeciwko obradom Okrągłego Stołu, tzw. Porozumienia Szczecińskiego na rzecz demokratycznych wyborów w NSZZ „S”, członek Sekretariatu Krajowego.

1989–1990 w „S”, 1992 współorganizator, od 1992 członek Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, od 2008 założyciel, nast. prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Polsko-Niemieckich z siedzibą we Wrocławiu. 1990–1998 radny Rady Miejskiej Wrocławia z list Wrocławskiego Klubu Politycznego Wolni i Solidarni i Komitetu Wyborczego Przeciw Układom.

Autor publikacji z zakresu kwantowej teorii ciała stałego, także art. i książek o tematyce społ.-polit., m.in. A thermodynamical study of symmetry changes in magnetic phase transitions: examples of UO2 and U3X4 compounds (1975), Via bank i FOZZ: o rabunku finansów Polski (z M. Dakowskim, 1992), Otwarta księga: o jednomandatowe okręgi wyborcze (1999).

Marek Golińczak|Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry