Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18298,Puciata-Jerzy-Wladyslaw.html
23.02.2024, 20:40

Puciata Jerzy Władysław

Jerzy Władysław Puciata, ur. 28 X 1933 w Wilnie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Sztuk Pięknych (1958).

1959-1961 instruktor plastyki w Poradni Artystycznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, 1961-1962 nauczyciel plastyki w SP nr 38 tamże, 1962-1964 i 1970-1972 instruktor plastyki w Wojewódzkim Domu Kultury tamże, od 1972 własna działalność artystyczna (plastyka użytkowa, malarstwo). Od 1958 członek Związku Polskich Artystów Plastyków; od 1964 członek Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego; 1967-1980 prezes Okręgu Bydgoskiego ZPAP.

VIII 1980 – XII 1981 prezes Zarządu Głównego ZPAP; współautor poparcia przez kręgi artystyczne dla postulatów strajkujących robotników; w IX 1980 współinicjator powołania i członek gremium decyzyjnego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych (z prof. Klemensem Szaniawskim na czele); do 13 XII 1981 inicjator współpracy ze strukturami ogólnopolskimi „S”. W XII 1981 współorganizator Kongresu Kultury Polskiej.

Po 13 XII 1981 sygnatariusz protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, złożonego w siedzibie Prymasa Polski. W 1982 sygnatariusz apelu 101 intelektualistów skierowanego na konferencję KBWE w Madrycie. 1982-1987 autor cyklu 3 wystaw indywidualnych poświęconych stanowi wojennemu („Wojna”, 1982), ks. Jerzemu Popiełuszce („Światło znaku krzyża”, 1985) i Janowi Pawłowi II („Światło”, 1987). VII 1983 – XII 1989 prezes podziemnego ZPAP. 1983-1985 i w IV 1988 inwigilowany i zatrzymywany przez SB. 1984-1985 stypendysta fundacji Singera POLCUL. W 1985 autor wystawy z okazji 5-lecia „S” w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Od 1988 przedstawiciel środowiska plastyków w KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. W VIII 1988 naoczny świadek ostatnich dni strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

1988-1989 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” w Bydgoszczy. V/VI 1989 uczestnik ustalania list kandydatów „S” w wyborach 4 VI. Od 2002 honorowy prezes ZPAP; współtwórca i pełnomocnik komitetu wyborczego Bydgoskiego Porozumienia Obywatelskiego.

3-krotnie odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszcz.

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony