Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pusz Ryszard

Ryszard Pusz, ur. 29 IV 1952 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1977).

W 1978 specjalista w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku, 1978–1979 kierownik warsztatów mechanicznych w Zakładach Farmaceutycznych Polfa w Grodzisku Mazowieckim, 1979–1982 ajent Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Gdańsku, prowadził punkt handlowy na Hali Targowej w Gdyni.

W 1976 współpracownik Bogdana Borusewicza, uczestnik zbiórek pieniężnych na pomoc represjonowanym robotnikom z Radomia i Ursusa. Od 1979 do 1988 zw. z Wydawnictwem Alternatywy, m.in. naprawiał maszyny drukarskie.

W VIII 1980 rozwoził do punktów kolportażowych ulotki wzywające do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, zajmował się m.in. kontaktami z dziennikarzami zagranicznymi, kolportażem druków strajkowych. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. prezydium KZ; przew. KZ WPHW.

Po 13 XII 1981 drukarz (w domu Danuty Zientarskiej) i kolporter odezw i ulotek w Trójmieście. 15 XII 1981 współorganizator strajku w Zakładzie Gospodarki Magazynowej WPHW w Gdańsku. Po strajku w ukryciu, od 9 I 1982 poszukiwany listem gończym. 12 I 1982 zatrzymany, 14 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 17 V 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok i 3 mies. pozbawienia wolności, 6 VII 1982 osadzony w ZK w Potulicach. 25 XI 1982 warunkowo zwolniony przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z odbycia reszty kary, 1 XII zwolniony z ZK. 1983–1988 pracownik ajenta WPHW. 1983–1988 naprawiał maszyny poligraficzne dla podziemnej „S” w Trójmieście i Warszawie, zdobywał papier, produkował nowe części do offsetów i powielaczy dla Wydawnictwa Alternatywy, pomagał (z bratem Krzysztofem) organizować zebrania TKK we własnych domkach letniskowych w Węsiorach k. Kartuz i w in. regionach kraju; uczestniczył w nadawaniu audycji podziemnego Radia „S”. W 1987 konstruktor i wykonawca (m.in. z Henrykiem Trokowiczem, Januszem Kołodziejczykiem i Edwardem Przybyszem) na zlecenie TKK maszyny offsetowej; rozpoczął prace nad uruchomieniem ich seryjnej produkcji, w 1989 prace przerwane w wyniku obrad okrągłego stołu. 1988–1990 własna działalność gospodarcza.

1990–1993 współwłaściciel firmy konsultingowej, od 1993 m.in. Polskiej Kompanii Leasingowej Sp. z o.o. w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Polmozbyt Gdańsk Sp. z o.o., Motor Centrum Sp. z o.o. w Gdańsku, Grupa Inwestycyjna Hanza Sp. z o.o. tamże, Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o. w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry