Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pusz Ryszard

Ryszard Pusz, ur. 29 IV 1952 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1977).

W 1978 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku; 1978-1979 w Zakładach Farmaceutycznych Polfa w Grodzisku Mazowieckim; 1979-1982 ajent Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Gdańsku (prowadził punkt handlowy w Hali Targowej w Gdyni). Od 1976 w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi (we współpracy m.in. z Bogdanem Borusewiczem), organizował wśród sklepikarzy w Hali Targowej w Gdyni pomoc materialną dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa, od 1979 współpracownik wydawnictwa Alternatywy (m.in. naprawiał maszyny drukarskie we współpracy z Piotrem Kapczyńskim, Józefem Przybylskim, Zbigniewem Nowkiem).

Przed strajkiem w VIII 1980 rozwoził do punktów kolportażowych ulotki wzywające do obrony Anny Walentynowicz; w VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, odpowiedzialny m.in. za kontakty z dziennikarzami zagranicznymi, drukarz wydawnictw strajkowych; od IX 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący KZ w WPHW.

Po 13 XII 1981 drukarz ulotek (m.in. wraz z P. Kapczyńskim, Z. Nowkiem, Markiem Wachnikiem, Bogdanem Dziadziuszko), m.in. „Odezwy do żołnierzy i milicjantów”, ulotki z komunikatami strajkowymi, „Odezwy do członków «S»”; kolporter ulotek na terenie Trójmiasta; 15 XII 1981 współredaktor (wraz z Danutą Zientarską, Z. Nowkiem, P. Kapczyńskim) podziemnego „Niezależnego Serwisu Informacyjnego «Solidarność»”; współorganizator strajku w Zakładzie Gospodarki Magazynowej WPHW (wraz m.in. z B. Dziadziuszko, Markiem Ugricziczem), następnie w ukryciu (w domu Marii Morawskiej); 12 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 17 V 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok i 3 miesiące więzienia, osadzony w ZK Potulice; 8 VII 1982 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa utrzymał po rewizji wyrok w mocy; 1 XII 1982 zwolniony. Od 1983 zaangażowany w organizację i naprawę sprzętu poligraficznego oraz zapewnienie papieru dla podziemnych wydawnictw, m.in. dla wydawnictwa Alternatywy; współorganizował (wraz z bratem Krzysztofem) zebrania TKK „S”, udostępniał na nie własny domek letniskowy; w 1986 (po przeniesieniu do Milanówka) naprawiał maszyny drukarskie dla warszawskich podziemnych struktur „S” i wydawnictw (m.in. dla NOWej); w 1987 zbudował (wraz m.in. z Henrykiem Trokowiczem, Januszem Kołodziejczykiem, Edwardem Przybyszem) na zlecenie TKK maszynę offsetową (praca trwała 4 lata), następnie (po udanej pracy prototypu) uzyskawszy środki finansowe z TKK, rozpoczął prace nad seryjną produkcją offsetów (przerwane przez obrady Okrągłego Stołu).

1988-1990 prowadził prywatną działalność rzemieślniczą; 1990-1993 firmę konsultingową (wraz z bratem Dariuszem); od 1993 współwłaściciel (wraz z bratem Dariuszem) m.in. Polskiej Kompanii Leasingowej Sp. z o.o., następnie Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Polmozbyt Gdańsk Sp. z o.o., Prodes Polska Sp. z o.o., Motor Centrum Sp. z o.o.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007)

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry