Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18334,Radziwill-Maciej.html
2021-03-06, 03:18

Radziwiłł Maciej

Maciej Radziwiłł, ur. 22 II 1961 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii i Socjologii (1986), Wydz. Zarządzania (1994), University of Illinois, USA, studia MBA (1994).

W 1976 podczas nauki w VI LO im. Reytana w Warszawie współinicjator listu w obronie nauczycieli zagrożonych zwolnieniem z pracy za wsparcie udzielane robotnikom z Radomia i Ursusa, 1976-1980 uczestnik kół samokształceniowych organizowanych przez historyków z UW; 1978-1980 prowadził punkt przerzutowy „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR i książek wydawnictwa NOWa dla siatki kolportażowej w Lublinie.

Od jesieni 1980 - XII 1981 pracownik Ośrodka Badań Społecznych przy Regionie Mazowsze „S”.

13 XII 1981 uczestnik akcji ukrycia sprzętu poligraficznego i papieru z OBS. III 1982 – 1988 organizator składania książek, składacz w NOWej, w 1984 w podziemnym wydawnictwie Feniks; 1985-1987 drukarz książek NOWej, „Tygodnika Mazowsze” i pisma „Vacat”; 13 III 1986 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, sądzony w trybie doraźnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwolniony po odroczeniu rozprawy 24 III 1986, w VII 1986 objęty amnestią. 1983-1986, podczas studiów, uczestnik niezależnych seminariów prowadzonych przez pracowników naukowych socjologii UW oraz spotkań Klubu im. Jana Strzeleckiego; 1986-1991 asystent na Wydz. Filozofii i Socjologii UW; 1987-1989 autor w piśmie Grup Politycznych Wola „Praca”.

W 1989 pełnomocnik KO „S” ds. organizacji wyborów w woj. siedleckim. 1991-1993 konsultant w NBS Public Relations Sp. z o.o., 1993-1994 szef Działu Analiz Creditanstalt Securities SA, 1994-1995 wiceprezydent Bank Credit Suisse First Boston Polska Sp. z o.o., 1995-1998 dyr. ds. analiz finansowych w Union Bank of Switzerland; od 1998 prezes Zarządu Cresco Financial Advisors Sp. z o.o., w 2002 Elektrim SA, od 2002 Trakcja Polska SA.

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony