Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rąba Jan

Jan Rąba, ur. 25 VI 1939 w Dankowicach k. Bielska-Białej, zm. 2 IV 2009. Ukończył ZSZ w Bielsku-Białej (1955).

1955-1982 zatrudniony w KWK Brzeszcze. 1978-1982 w ZSL.

2-4 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Brzeszcze, wiceprzewodniczący KS, od IX w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

15-17 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Brzeszcze, wiceprzewodniczący KS; 4 I 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Brzeszczach, Tychach i Katowicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 13 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 17 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 3 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku, 30 XI 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia; w IV 1982 zwolniony z pracy, 4 I 1983 ponownie przyjęty. Od 1983 na rencie, następnie na emeryturze.

1991-2007 sołtys wsi Dankowice.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

1982 – 21 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Barbara.

Wojciech Skwira

Region Śląsko-Dąbrowski, Brzeszcze

Opcje strony

do góry