Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rączkowski Krzysztof

Krzysztof Rączkowski, ur. 21 I 1957 w Domance k. Piaseczna. Ukończył ZSZ w Warszawie (1975).

1977-1978 zatrudniony w Warszawskim Ośrodku Wypoczynkowym, 1978 – VI 1982 cieśla okrętowy w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SKP; od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w SKP. I-III 1982 wraz ze Zbigniewem Tomysem, Janem Kupiturskim, Leszkiem Demczukiem, Ryszardem Kłosem, Janem Hermanowiczem i Bogusławem Gawrysiakiem kolporter podziemnych biuletynów „Niezależny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. «Solidarność»” oraz „Krzyk” na terenie SKP i Wybrzeża Gdańskiego. 4 III 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 5 VII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 25 IV 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa. V 1984 – 1985 hydraulik w Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie, od VIII 1985 w Kombinacie Instalacji Sanitarnych w Warszawie.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry