Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rehorowska Maria

Maria Rehorowska (z d. Półchłopek), ur. 29 V 1934 w Czarnorzekach k. Krosna. Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych przy Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek bibliotekoznawstwo (1980).

1954-1981 pracownik SP nr 9 w Stalowej Woli.

Od IX 1980 w „S”, założycielka „S” w SP, członek założyciel Międzyszkolnej KZ „S” w Stalowej Woli, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek prezydium ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 po odmowie podpisania tzw. lojalki internowana w siedzibie AŚ w Nisku, następnie od 12 I 1982 w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 29 IV 1982 zwolniona; po zwolnieniu przeniesiona do pracy w bibliotece, 1982-1983 bibliotekarka w SP nr 9, 1983-1986 nauczycielka w SP w Brandwicy (nauczanie początkowe). 1983-1988 zbierała składki na działalność podziemną, kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. prasy; w 1983, 1984 rewizje w mieszkaniu, przed 1 V 1984 zatrzymana na 48 godz. Zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, współpracowniczka Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej; 1988-1990, po strajkach HSW śpiewała w Chórze Solidarność.

1989-1990 w KO w Stalowej Woli; 1991-1992 członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, powstałego w celu założenia Społecznej SP w Stalowej Woli, następnie dyr. tejże; 1996-1997 członek Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Rozwadowie. 2002-2006 radna Miasta Stalowa Wola z listy LPR, od 2006 z listy Stalowa Wola Naprzód. Do 2004 członek Koła Emerytów i Rencistów „S”.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1975), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993).

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry