Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rembecka Teresa

Teresa Rembecka, ur. 26 X 1946 w Kassel w Niemczech. Ukończyła Liceum Ekonomiczne przy Zakładzie Szkolenia Inwalidów we Wrocławiu (1972).

1965-1972 szwaczka w Spółdzielni Inwalidów w Oławie i Wrocławiu. 1972-1973 referent w Handlowej Spółdzielni Inwalidów we Wrocławiu, 1973-1989 samodzielny referent ds. ekonomicznych w Spółdzielni Przemysłu Tworzyw Sztucznych Chemipol.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz KZ w Chemipolu; działaczka Komisji Regionalnej Dolny Śląsk (Związek Inwalidów), odpowiedzialna za sprawy niepełnosprawnych, likwidacją barier i fundusz rehabilitacyjny. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, następnie IX/X 1981 na I KZD.

13 XII 1981 – 1989 działaczka podziemia w miejscu pracy: prowadziła punkt kolportażowy czasopism RKS i Solidarności Walczącej, zbierała składki na cele związkowe i pomoc represjonowanym.

1989-1992 własna działalność gospodarcza (usługi krawieckie), 1992-1998 na rencie, od 1998 zatrudniona w firmie kredytowej CLA, agent w Call Center, od 2004 w AIG Bank w dziale windykacyjnym w Call Center.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry