Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rewers Edward

Edward Rewers, ur. 19 XII 1938 we Włodawie. Ukończył LO w Chełmie (1958).

1958-1961 księgowy w GS Samopomoc Chłopska w Rudej Hucie, 1961-1962 zasadnicza służba wojskowa, 1962-1964 kierownik w Gminnej Kasie Spółdzielczej Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Rudej Hucie, 1964-1968 kierownik działu w Lubelskich Hutach Szkła Nadbużanka, 1968-1970 kierownik w Hucie Szkła Nadbużanka, 1970-1972 pracownik administracji w Hucie Szkła Ruda Opalin, 1972-1974 sekretarz biura w Urzędzie Gminy w Woli Uhruskiej, 1974-1981 górnik-operator w Zakładach Górniczych Rudna KGHM w Lubinie, 1981-1989 mechanik samochodowy w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Małomicach k. Lubina. 1962-1980 w PZPR.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZG Rudna, przewodniczący Koła Oddziałowego G-3 tamże; członek (z ramienia ZG Rudna) MKZ „S” w Lubinie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. W 1981 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej w ZG Rudna.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku tamże, członek Zakładowego KS, następnie MKS; 18 XII 1981 zatrzymany, 19-24 XII 1981 przetrzymywany w AŚ w Lubinie, następnie Legnicy; zwolniony z pracy, do 1989 objęty zakazem pracy w górnictwie; 27 I 1982 oskarżony (z Witoldem Majewskim, Janem Taborem, Edmundem Patrzałkiem, Edwardem Wóltańskim) o zorganizowanie strajku w ZG Rudna, 24 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 25 VIII 1982 SN utrzymał wyrok. Od 1982 autor (ps. Rew), redaktor, drukarz w podziemnym piśmie „Zagłębie Miedziowe”, organizator kolportażu pism podziemnych, m.in.: „Zagłębia Miedziowego”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „CDN”, „Woli”, „Bratniaka”, ulotek; wielokrotnie represjonowany. Współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin w Lubinie, działacz Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu; od 1984 członek Salezjańskich Społecznych Pomocników Kościoła, Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie.

W 1989 reaktywował Koło „S” w PGO w Małomicach. IV-VI 1989 członek KO w Lubinie. 1989-1998 górnik operator w ZG Rudna; członek KZ; 1990-1994 radny Miasta Lubin; od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996).

3 VIII – 8 X 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Plastyk; do 23 XI 1987 w ramach SOS krypt. Salezjanie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry