Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18376,Rogosz-Tadeusz.html
12.04.2024, 16:38

Rogosz Tadeusz

Tadeusz Rogosz, ur. 4 IV 1939 w Przemyślu, zm. 10 X 2013 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Budowlane (1958); absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (1971).

1958-1989 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 8 we Wrocławiu.

W VIII 1980 organizator i uczestnik strajku w PRK nr 8, przewodniczący KS. Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Zarządu KZ w PRK nr 8; we IX 1980 sygnatariusz porozumień branżowych w Morzyczanie k. Szczecina pomiędzy Ministerstwem Komunikacji a Przedsiębiorstwami Robót Kolejowych i Mostowych w Polsce; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, kandydat na przewodniczącego ZR, członek ZR, członek Zarządu Wojewódzkiego Oddziału „S” we Wrocławiu.

1 I 1982 aresztowany, 4 I 1982 internowany , osadzony w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu i w Nysie, 30 IV 1982 zwolniony. 3 I 1982 zwolniony z pracy. 1982-1989 4-krotnie zwalniany i przywracany (po korzystnych orzeczeniach sądów) do pracy w PRK nr 8. 1982-1991 członek zaprzysiężony Solidarności Walczącej, łącznik SW z Polonią w Norwegii.

Od V 1989 przewodniczący KZ „S” w PRK nr 8. Przeciwnik Okrągłego Stołu. XII 1989 – V 1991 pobyt w Norwegii. 1991-2004 własna działalność gospodarcza we Wrocławiu, od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Barbara Rogosz

Opcje strony