Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18379,Rogozinski-Ryszard.html
2023-12-11, 22:32

Rogoziński Ryszard

Ryszard Rogoziński, ur. 26 V 1952 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Elektryczny (1976).

1969-1973 pracownik Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, następnie Elektromontażu tamże, 1974-1990 projektant i kierownik Zespołu Projektowego w Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział Rzeszów (1980-1981 przewodniczący Rady Pracowniczej).

Od lata 1982 działacz podziemia, w jego mieszkaniu mieścił się punkt obserwacyjny, z którego dokumentowano przebieg manifestacji rocznicowych, udzielał schronienia ich uczestnikom. 1982-1989 współorganizator kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych w regionie. 1983-1989 w składzie RKW Rzeszów. Od III 1983 organizator druku biuletynu informacyjnego RKW „Solidarność Trwa”, poligrafii i szkoleń drukarzy w regionie; 1983-1984 drukarz ulotek i znaczków poczty podziemnej (z Januszem Loeglerem); X 1984 – VIII 1985 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Trwamy”.

W IV 1989 współorganizator Rzeszowskiego KO „S” w Rzeszowie, pełnomocnik RzKO w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej podczas wyborów. Od 1991 prowadzi własne jednoosobowe biuro projektowe. 1996-2000 przedstawiciel akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej Instalu w Rzeszowie; 1996-2002 członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Uprawnień Budowlanych przy wojewodzie; od 2002 członek Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; od 2007 członek Rady Nadzorczej w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym.

Nagrodzony przez ministra budownictwa za współautorstwo planu rewaloryzacji Zamojskiego Zespołu Staromiejskiego (1980); współautor prac projektowych przy renowacji zabytków Tallina (1981), Moskwy (1990) oraz tworzeniu Centrum Biznesu w Kijowie (1994).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

29 VIII 1980 – 25 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Muza; 10 II 1982 – 5 II 1990 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 16-30 III 1989 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Nietykalni; 25 IX 1989 – 30 I 1990 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony