Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rosicki Władysław

Władysław Rosicki, ur. 2 I 1945 w Krzcięcicach k. Jędrzejowa, zm. 28 III 2005 w Sosnowcu. Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1966).

1966-1976 zatrudniony w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie, 1976-1981 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; IX 1980 – 1994 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej w Wydz. Przewozów Stalowni i Ogólnohutniczych T-42 Zakładu Transportu Kolejowego HK. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13-23 XII 1981 współorganizator strajku w HK, przewodniczący wydziałowego KS, 23 XII 1981 po pacyfikacji strajku zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Sosnowcu, następnie w Katowicach, 2 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 5,5 roku więzienia, 4 lata pozbawienia praw publicznych i wysoką grzywnę, osadzony w ZK w Raciborzu, Wrocławiu i Strzelinie, zwolniony 26 IX 1984 na mocy amnestii; 31 XII 1981 zwolniony z pracy, IX-XII 1984 bez zatrudnienia, I 1985 – 1989 pracownik (dorywczo) spółdzielni rolniczej SSP Łysiny (działającej na terenie HK).

1989-1993 przywrócony do pracy w ZTK HK na stanowisku maszynisty. 1990-1994 współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przy Hucie Katowice. Od 1993 na rencie, od 2005 na emeryturze.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

11 I – 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz.V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry