Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rosiński Tadeusz

Tadeusz Rosiński, ur. 15 VI 1949 w Michałowie, woj. opolskie. Od 1967 właściciel gospodarstwa rolnego w Michałowie.

Członek „S” rolniczej. 1980-1989 zaangażowany w niezależny, następnie podziemny ruch wydawniczy: kolporter ulotek, prasy i wydawnictw; właściciel księgozbioru wydawnictw nielegalnych, udostępnianych w środowisku rolniczym.

Po 1982 współinicjator (ze Z. Bernackim) spotkań młodzieżowego zespołu śpiewaczego, organizator Mszy za Ojczyznę, uczestnik ogólnopolskich spotkaniach formacyjnych (m.in.. rekolekcji w Bardzie Śląskim). Udzielał pomocy materialnej działaczom opozycyjnym. 1982-1983 represjonowany w formie przeszukań, zatrzymań przez MO; skazany za działalność opozycyjną wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń. 1987-1988 uczestnik Duszpasterstwa Rolników.

W 1989 członek KO „S”.

Antoni Maziarz

Opcje strony

do góry