Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18413,Rostek-Kazimierz-Andrzej.html
2023-09-23, 19:05

Rostek Kazimierz Andrzej

Kazimierz Andrzej Rostek, ur. 16 III 1945 w Pysznicy k. Stalowej Woli. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek ekonomia (1970).

1964-1970 w ZSP, kierownik Klubu Ubab; 1964-1968 w PZPR. W III 1968 redaktor, drukarz, kolporter ulotek na terenie Domu Studenckiego; w IV 1968 zatrzymany na 48 godz. w Krakowie. 1970-1975 ekonomista w Kombinacie Przemysłowym Huta Stalowa Wola, 1975-1983 kierownik działu pracy i płacy w Mostostalu Stalowa Wola. Od 1976 kolporter wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Mostostalu (zawiązanego podczas spotkania w jego mieszkaniu); w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek Prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD; w XI 1981 sygnatariusz porozumienia pomiędzy „S” i Międzyresortową Komisją Rządową kończącego strajk w Regionie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 5 VI 1982 zwolniony. 1982-1986 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany przed 1 V, 31 VIII, 11 XI; 1983-1984 członek Tymczasowej KZ „S” w HSW; od 1983 kolporter prasy podziemnej (m.in. „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „SMiS”), książek, znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych. 1983-1985 współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli, inicjator spotkań z pieśnią patriotyczną 13. dnia każdego miesiąca po Mszy za Ojczyznę; 1984-1988 inicjator, współorganizator niezależnych obozów dla dzieci i młodzieży.

W 1989 zaangażowany w działalność KO w Stalowej Woli. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, 1991-1993 z listy Porozumienia Ludowego. 1992-1993 wiceprzewodniczący władz krajowych SLCh, 1993-1996 przewodniczący SLCh w woj. tarnobrzeskim.

Uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

W 1969 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOR krypt. Akacja; 1975-1978 przez Wydz. III KW MO w Tarnobrzegu w ramach KE krypt. Ekonom; 2 II 1981 – 5 I 1990 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu/Wydz. IV RUSW w Stalowej Woli w ramach SOS/SOR krypt. Laska.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony