Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rostek Michał

Michał Rostek, ur. 29 VIII 1951 w Pysznicy k. Stalowej Woli. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek matematyka (1975).

1969–1974 w ZSP.

1975–2007 informatyk-programista, specjalista programista, specjalista projektant systemów informatycznych w HSW.

Od X 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej w HSW.

Po 13 XII 1981 sygnatariusz protestu pracowników Zakładu Elektroniki Cyfrowej HSW przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; 1982–1988 organizator kolportażu (z Czesławą Szpytmą, Mieczysławem Wrońskim) podziemnych wydawnictw w miejscu pracy, m.in. pism: „Tygodnik Wojenny”, „Wiadomości”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Zeszyty Historyczne”, „Kultura”, „Obóz”, „Kronika Małopolska”, „Bez Dekretu”, „Arka”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” oraz książek: Zapluty karzeł reakcji, Żywoty niepokorne, Gwałt na Polsce; uczestnik zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym i ich rodzinom; 1984–1988 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele MBKP w Stalowej Woli; w X 1986 sygnatariusz petycji do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego; od 13 X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; w III 1988 przesłuchiwany, 28 IV 1988 zatrzymany, w V 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za działalność związkową. 22 VIII – 1 IX 1988 członek KS podczas strajku w HSW; po strajku szykanowany, wezwany na ćwiczenia wojskowe przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nisku (nie stawił się).

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej Regionalnego KO. Od 1989 przew. Komisji Wydziałowej „S”, członek KZ w HSW; od 2010  delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 2010-2014 przew. Komisji Rewizyjnej ZR.  2014-2018 członek ZR.  Od 2007 pracownik firmy Informatyka Sp. z o.o. obsługującej HSW SA. Organizator imprez sportowych w „S”, m.in. turniejów szachowych.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2008).

III 1988 – I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/p. OG RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony

do góry