Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rostek Michał

Michał Rostek, ur. 29 VIII 1951 w Pysznicy k. Stalowej Woli. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek matematyka (1975).

1969-1974 w ZSP. Od 1975 projektant systemów informatycznych w HSW (w 1976 roczna służba wojskowa).

Od X 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej NN w HSW; w XI 1981 uczestnik strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

Po 13 XII 1981 sygnatariusz protestu pracowników Zakładu Elektroniki Cyfrowej, przekazanego dyrekcji HSW; organizator kolportażu (we współpracy z Czesławą Szpytmą, Mieczysławem Wrońskim) m.in.: „Tygodnika Wojennego”, „Wiadomości”, „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika”, „Zeszytów historycznych”, „Kultury”, „Obozu”, „Kroniki Małopolskiej”, „Bez dekretu”, „Arki”, książek: ''Zapluty karzeł reakcji'', ''Żywoty niepokorne'', ''Gwałt na Polsce'' i innych wydawnictw podziemnych w miejscu pracy, od 1983 „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, uczestnik zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych; 1984-1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W X 1986 sygnatariusz petycji do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego; od 13 X 1987 działacz Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; w III 1988 przesłuchiwany, 28 IV 1988 zatrzymany prewencyjnie na 48 godz. w AŚ RUSW w Nisku przed zapowiedzianym na 29-30 IV 1988 strajkiem HSW, w V 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w zebraniu nielegalnego związku; w VIII 1988 uczestnik strajku HSW, członek KS, po strajku wezwany na ćwiczenia wojskowe (nie stawił się, podobnie jak kilkudziesięciu innych uczestników strajku); 22 VIII – 1 IX 1988 ponownie uczestnik strajku HSW.

W 1989 członek Komisji Wyborczej w wyborach parlamentarnych. Od 1989 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” ZEC, członek KZ „S” w HSW, 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska. Organizator imprez sportowych w „S”, m.in. turniejów szachowych.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry