Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Roszka Mieczysław

Mieczysław Roszka, ur. 23 III 1942 w Jankowie Przygodzkim k. Ostrowa Wlkp. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczny (1975).

1968-1982 zatrudniony w Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie Wlkp. 1968-1980 przewodniczący oddziałowego ZZ Metalowców, 1969-1980 członek Rady Zakładowej w Mera-ZAP, 1972-1981 w PZPR (wystąpił po 13 XII 1981).

19 VII – 21 VII 1981 uczestnik strajku w Mera-ZAP, od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie członek KZ, od 1981 przewodniczący.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej Tymczasowej KZ w Mera-ZAP w Ostrowie Wlkp., organizator druku i kolportażu ulotek oraz pomocy dla represjonowanych; 13 V 1982 współorganizator 15-min. strajku w Mera-ZAP, 14 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie w Gębarzewie, zwolniony 19 VII 1982; zwolniony z pracy. 13 V 1982 –

15 I 1983 bez zatrudnienia. 6 XI 1982 aresztowany po rewizji (na jego działce znaleziono powielacz, na którym drukował ulotki: ''Co znaczy socjalizm państwowy'', ''Solidarność żyje'' we współpracy z Narcyzą Pohl, Antonim Majką, Lechem Górskim, Aleksandrem Sokołowskim), osadzony w AŚ we Wrocławiu, 28 XII 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, zwolniony. Wspierał finansowo podziemne wydawnictwa; kolporter prasy podziemnej w m.in. ZAP, ZNTK, otrzymywanej z Warszawy (przywozili Włodzimierz Działoszyński i Kazimierz Działoszyński) i Poznania (przywoził Janusz Lewandowski, kolejarz); kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. Uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele św. Antoniego (ks. Wojciech Twardowski i ks. Tadeusz Szmyt) i kościele św. Stanisława (ks. Alfred Mąka). 1983-2004 prowadził własny zakład instalacji elektrycznych.

W 1989 współorganizator jawnej TKZ w Mera-ZAP; członek KO „S” w Ostrowie Wlkp. Od 2004 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

2 IX 1982 – 20 III 1985 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Masówka.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry