Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18420,Rozwadowska-Anna.html
2021-03-03, 03:07

Rozwadowska Anna

Anna Rozwadowska, ur. 2 V 1932 w Neapolu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek prawo (1961).

1943-1944 członek Szarych Szeregów, 34 DH Dębów. VIII-X 1944 uczestniczka Powstania Warszawskiego. W 1944 wiezień obozu przejściowego w Pruszkowie. W 1949 referent biura ds. młodzieży Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, w 1950 sekretarka w Poradni Wychowawczo-Pedagogicznej. W 1951 członek Związku Narodu Polskiego, 26 V 1951 zatrzymana, 31 I 1952 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazana na 15 lat wiezienia, wyrok odbywała w ZK w Inowrocławiu i Fordonie, 27 XI 1955 zwolniona na skutek rewizji nadzwyczajnej. 1956-1959 pracowniczka Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie, 1959-1963 referent prawny, radca prawny PDT Wola, 1963-1984 radca prawny Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwolniona z pracy za działalność polityczną.

Od IX 1980 w „S”; 1980-1981 przewodnicząca KZ WSM.

XII 1981 – 1989 organizator pracy redakcji i redaktor, organizator zaplecza technicznego i kolportażu „Wiadomości” oraz organizator pracy redakcji i redaktor „Głosu”. 29 I – 25 VII 1984 zatrzymana, przetrzymywana w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniona na mocy amnestii. Od 1984 radca prawny w warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych.

1990-1993 zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz. 1989-1992 w ZChN, członek Rady Naczelnej.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony