Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18427,Rozanski-Lech.html
2023-09-21, 11:54

Różański Lech

 

Lech Różański,  ur. 30 IX 1938 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej tamże, Wydz. Farmaceutyczny (1960), doktorat z nauk chemicznych (1972).

1955–1960 w ZSP.

1960–1964 asystent w Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Poznaniu, 1965–1972 st. chemik w Laboratorium Balneochemicznym i Mikrobiologicznym Biura Projektów i Usług Branży Uzdrowiskowej/Balneoprojekt w Warszawie Oddział Szczawno Zdrój, 1973–1976 adiunkt i kierownik pracowni w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, 1976–1977 st. specjalista w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, 1978–1979 kierownik laboratorium w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, 1979–1993 adiunkt w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego „S” w IOR, od X 1980 wiceprzew. KZ, członek Zespołu Instytutów Rolniczych przy Ogólnopolskim Komitecie Porozumiewawczym Nauki; IX/X 1981 delegat na I KZD, przew. I zespołu Komisji Programowej ds. demokracji i form działania związku na I KZD.

Po 13 XII 1981 członek Tymczasowej/Tajnej KZ w IOR. W V 1982 współzałożyciel Konspiracyjnego ZR Wielkopolska, od VIII 1982 współpracownik TZR Wielkopolska. 28 XII 1982 aresztowany z powodu związków z TZR, 14 I 1983 zwolniony.

Od 1989 członek KO w Poznaniu. 1991–1992 w PC. 1990–1991 prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, 1993–1999 właściciel wydawnictwa Agra-Enviro Lab. tamże, 1999–2001 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin w Urzędzie Wojewódzkim tamże, 2002–2005 st. specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa tamże. XI 2005 – VI 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; od VI 2006 na emeryturze. Od 1995 członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2011 Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Autor monografii Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku (1992), poradnika Vademecum pestycydów (1996) oraz artykułów naukowych publikowanych m. in. w „Chemii Analitycznej”, „The Analyst”, „Journal of Carbohydrate Chemistry” i „Wiadomościach Chemicznych”.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

3 VI 1982 – 14 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie.

 

Barbara Fabiańska|Piotr Szwochert

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony