Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rudnicka Jadwiga

Jadwiga Rudnicka, ur. 29 VIII 1931 w Sokołówce Hetmańskiej k. Lwowa. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Chemiczny (1964).

1951–1954 asystent produkcji w Fabryce Odczynników Chemicznych w Gliwicach, 1955–1982 asystent, nast. st. projektant w Biurze Projektów Prosynchem tamże.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przew. KZ. Założycielka w Prosynchemie filii Czytelni Związkowej przy MKZ Katowice. Od I 1981 w Pracowni Ekonomiczno-Technicznej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ Katowice. W VII/VIII i XII 1981 delegatka na I i II WZD Regionu Śląsko- Dąbrowskiego. 1980–1982 członek KIK w Gliwicach.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc działaczom podziemnym (w tym członkom KPN i SW), rodzinom internowanych i aresztowanych (m.in. zbiórki pieniężne), organizatorka spotkań samokształceniowych, zbierała informacje o represjonowanych działaczach podziemia dla Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Współorganizatorka mszy za Ojczyznę oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. W 1982 zmuszona do odejścia z pracy. I 1982 – 1985 utrzymywała się z korepetycji i prac dorywczych, 1985–1991 st. specjalista ds. aparatury chemicznej w Zjednoczeniu Budowy Aparatury Chemicznej Metalchem w Gliwicach, 1991–2011 pełnomocnik dyr. ds. inwestycji w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

W II 1989 uczestniczka Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 1989–1991 wiceprzew. Gliwickiej Delegatury „S”. Od 1990 dwukrotnie delegatka na WZD. 1989–1991 członek KO przy Przew. „S” L. Wałęsie. 1992–2001 w Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwie Pracy, wiceprezes Zarządu Głównego. 1991–1993 poseł RP z listy WAK, 1998–2002 radna Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego z listy AWS, 2002–2005 radna Miasta Gliwice z listy PiS, 2005–2007 senator RP z listy PiS. 1989–2001 w Stronnictwie Wierności Rzeczypospolitej. 1997–2005 prezes Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

1982–1988 rozpracowywana przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydz. V-2 KW MO w Katowicach/p. V KM MO/RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Balon.

Andrzej Jarczewski

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry