Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rudzińska Anna

Anna Rudzińska, ur. 27 X 1919 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 11 II 1992 w Warszawie. 1937-1939 studentka socjologii na Sorbonie w Paryżu, 1949-1952 studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Nauk Społecznych, absolwentka UW, Wydz. Socjologii (1964).

Od 1943 żołnierz Pułku Baszta AK, w 1944 uczestniczka powstania warszawskiego. 1957-1962 zatrudniona w Bibliotece Wydz. Filozofii UW, 1959-1966 kierownik biura w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. 1958-1962 społeczny sekretarz Klubu Krzywego Koła, współpracownica Wojciecha Ziembińskiego i Jana Józefa Lipskiego, od 1959 współpracowniczka Jerzego Giedroycia. We IX 1961 aresztowana za rozpowszechnianie literatury emigracyjnej, w II 1962 skazana na 1 rok więzienia, po 9 mies. uwolniona. 1966-1973 redaktor w Ośrodku Badań Opinii Publicznej i Studiów Programowych przy Komitecie ds. RiTv; do 1976 sekretarz redakcji miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 1977-1989 sekretarka w Zakładzie Metod Socjologicznych Instytutu Socjologii UW. 1976-1981 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR; do 1980 w jej domu mieścił się punkt kolportażu niezależnych publikacji KOR, KSS KOR i ROPCiO, w l. 80. było to miejsce spotkań różnych struktur podziemnej „S”.

Od 1983 autorka tekstów dla Radia Wolna Europa.

1989-1991 pracownik Biura Interwencji Kancelarii Senatu. 1989-1992 w ŚZŻAK.

28 I 1976 – 10 IX 1980 rozpracowywana przez Wydz. III/III-1/III-2 w ramach SOR/KE krypt. Mątwa.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry