Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18453,Rusinowski-Waldemar-Ludwik.html
2023-09-27, 10:36

Rusinowski Waldemar Ludwik

Waldemar Ludwik Rusinowski, ur. 1 X 1943 w Gzowicach k. Radomia, zm. 13 IX 2004 w Sydney (Australia). Ukończył Pomaturalne Studium Zawodowe Energetyki Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Radomiu (1971).

1962-1963, 1967-1969 pracownik Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach, 1971-1981 Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 członek KZ w Elektrowni Kozienice, od X 1981 sekretarz KZ. Od 1980 uczestnik ROPCiO, 1980-1986 w KPN.

14 XII 1981 – I 1983 w ukryciu; zwolniony z pracy. Działacz podziemnych struktur „S” i Solidarności Walczącej (w kontakcie z działaczami z Warszawy, Radomia i Kozienic), kolporter wydawnictw podziemnych SW, uczestnik akcji malowania na murach; W 1982 założyciel biblioteki wydawnictw podziemnych w strukturze Ruchu Oporu „S” w Pionkach, współzałożyciel podziemnego pisma „Barykada”, 1981-1986 autor artykułów i wierszy tamże, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, „Biuletyn Regionu Środkowo-Wschodniego”, ulotki, tzw. cegiełki i inne wydawnictwa okolicznościowe), współorganizator Mszy za Ojczyznę. Członek KIK. 6 IV 1983 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ w Kozienicach i Radomiu, 22 IV 1983 zwolniony. 3 VI 1983 współtwórca Tymczasowej Komisji Terenowej „S” w Pionkach; twórca i szef grupy Klub Niepodległości, uczestnik zajęć samokształceniowych z zakresu historii, akcji ulotkowych (1985-1986). W 1983 pracownik Radomskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych, 1983-1984 PKP w Radomiu, 1984-1985 Przedsiębiorstwa Zagranicznego Unicraft w Warszawie. 5 V 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Kozienicach, następnie Radomiu i Pionkach, zwolniony 26 VII 1984 na mocy amnestii.

Od 1986 na emigracji w Australii; działacz polonijnych organizacjach przykościelnych, emigracyjnych centrów Kościoła polskiego, zaangażowany we wsparcie finansowe organizacji niezależnych i osób prywatnych w Polsce.

Autor wierszy o tematyce patriotycznej, religijnej, historycznej.

11 XI 1981 – 4 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III A/V KW MO/WUSW w Radomiu/gr. V RUSW w Kozienicach w ramach SOS/SOR/KE/SOR krypt. Sprzedawca; w 1984 przez gr. III RUSW w Kozienicach w ramach SOR krypt. KP-1; 4 X 1985 – 12 II 1990 w ramach SOS/SOR krypt. Optima.

 

Konrad Słowiński

Region Ziemia Radomska, Pionki, Kozienice

Opcje strony