Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rutkowski Krzysztof

Krzysztof Rutkowski, ur. 3 XI 1955 w Słupsku. Ukończył Technikum Mechaniczne Obróbki Skrawaniem dla Pracujących przy FSC w Starachowicach (1976).

1972-1978 pracownik FSC, 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa, 1978-1982 pracownik Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej, Wydz. Walcownia Duża P-11. 1974-1980 w PZPR.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w P-11, członek Wydziałowego KS oraz KS HK; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 członek Prezydium KZ HK; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VII 1981 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przy ZR.

13 XII 1981 zabezpieczył i ukrył u swojej rodziny w Będzinie dokumentację „S” HK, zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, kilkanaście razy przesłuchiwany ws. ukrytych dokumentów, po 4 mies. przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Uhercach, uczestnik głodówek, po kolejnej przewieziony do Załęża k. Rzeszowa, następnie po buncie internowanych do Nowego Łupkowa, 8 XII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy, I-X 1983 bez zatrudnienia. Wielokrotnie wzywany do KM MO w Dąbrowie Górniczej i KW MO w Katowicach, zatrzymywany na 48 godz.

Od 2 XI 1983 na emigracji w USA, 1983-1985 pracownik Reno Machine CO w Newington, CT, 1985-1990 Colt’s Firearms w West Hartford, CT, 1990-1999 właściciel K.E.S.S. Machine&Tool w New Britain, CT, 1999-2008 B&F Design w Newington, CT, od 2008 w Highland Manufacturing Inc. w Manchester, CT. 1983-1987 członek założyciel Solidarity International przy Haller Club w New Britain, CT; współorganizator pomocy dla Polaków.

Rozpracowywany w ramach SOR krypt. Mały.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry