Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18472,Rydecki-Jacek-Mikolaj.html
2023-10-04, 01:59

Rydecki Jacek Mikołaj

Jacek Mikołaj Rydecki ur. 30 XI 1960 w Wałbrzychu. Ukończył II LO tamże (1979). W 1980 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1978-1980 współpracownik KSS KOR, kolporter pism: „Głos”, „Robotnik”, wydawnictw NOWej.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator wydawnictwa przy MKZ w Wałbrzychu; członek Komitetu Założycielskiego NZS na KUL.

Od 14 XII 1981 uczestnik strajku w FSC Lublin; do 23 XII 1981 w ukryciu, 27 XII 1981 - 19 I 1982 założyciel, redaktor, drukarz, organizator „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» w Wałbrzychu”; 19 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wałbrzychu, następnie w Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie, Uhercach, 20 VIII 1982 zwolniony. 1983-1984 wydawca ulotek dla Regionu Dolny Śląsk, kolporter wydawnictw podziemnych, 1984-1986 uczestnik Duszpasterstwa Świata Pracy w Wałbrzychu. 1984 roznosiciel telegramów w Poczcie Polskiej, Telegraf i Telefon, 1984-1985 prace dorywcze, 1985-1990 nauczyciel w SP nr 25 w Wałbrzychu, od IV 1989 członek KZ „S”.

1989-1994 członek KO w Wałbrzychu. 1990-1991 rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Wałbrzycha; 1991-1992 redaktor naczelny „Wiadomości Wałbrzyskich”, 1993-1995 kierownik poligrafii w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Mototech w Wałbrzychu, 1995-2000 właściciel ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. Studio Jacek Rydecki.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis.

19 VI – 1 X 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 23 XII 1983 – 12 I 1985 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; do 27 V 1987 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOS.

Sebastian Ligarski

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony