Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18474,Rygielska-Marianna.html
2023-09-30, 15:21

Rygielska Marianna

Marianna Rygielska, ur. 6 IX 1949 w Krobi k. Torunia. Ukończyła LO (1969).

1965-1966 maszynistka w Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich w Toruniu, w 1966 zatrudniona w Merinotexie tamże, 1966-1970 maszynistka w Zakładzie Remontowym Sprzętu Melioracyjnego, 1970-1974 w Fabryce Zegarów i Wodomierzy Metron, 1974-1975 referent ds. zaopatrzenia w Geofizyce Toruń, 1975-1976 referent ds. komunalnych i kulturalnych w Urzędzie Gminy Lubicz, 1976-1977 pracownik socjalny w Ośrodku Opieki Społecznej przy Szpitalu Miejskim w Toruniu, 1977-1979 bez zatrudnienia, 1979-1980 dziennikarka we włocławskim piśmie „Echo”.

W 1980 współzałożycielka, współredaktor „Rzeczychłopskiej” i „Roty 80” - niezależnych pism „S” RI, także redaktor techniczny, autorka; w lokalu redakcyjnym prowadziła punkt kolportażowy niezależnych wydawnictw.

W 1982 ponownie zatrudniona jako skrawacz w toruńskim Metronie. Od 1982 współpracowniczka podziemnych struktur „S” RI w regionie toruńskim, kolporterka niezależnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Kontry”, „Apatora”, „Gdańska”. 9 IV 1982 aresztowana, 17 V 1982 skazana na 2,5 roku więzienia, osadzona w ZK w Fordonie i Krzywańcu, 11 VIII 1982 Sąd Najwyższy zmniejszył wyrok o pół roku, 28 III 1983 zwolniona na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1985 bez zatrudnienia. W 1985 zatrudniona jako piekarz w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiczu Górnym, sprzątaczka w Studium Nauczycielskim w Toruniu, 1985-1986 w Chemoautomatyce tamże, 1986-1988 referent ds. zaopatrzenia w Metalzbycie Toruń. 1987-1988 współzałożycielka i współredaktor (wraz z Krystyną Kutą) pisma „Nadwiślanin”. 1988-1989 bez zatrudnienia.

Od 1989 ponownie współredaktor „Rzeczychłopskiej”, także „Głosu Chłopów”, 1990-1991 „Roty 80”. 1991-1992 dziennikarka w „Wiadomościach Włocławskich”, „Nowych Wiadomościach Włocławskich”; 1992-1993 dziennikarka niezależna; 1993-1995 w wydawnictwie Ventura w Bydgoszczy. 1995-2000 bezrobotna. 2000-2001 sekretarka w biurze tłumaczeń Ewy Łozińskiej-Małkiewicz; 2001-2002 sortowacz w Zakładzie Surowców Wtórnych Michała Grabianki; od 2003 na emeryturze.

Autorka licznych artykułów i reportaży w prasie niezależnej („Rzeczychłopska”, „Rota 80”) i oficjalnej (m.in. „Nowości”, „Gazeta Toruńska”, „Gazeta Pomorska”, „Kujawy”, „IKP”, „Echo”, „Wiadomości Włocławskie”, „Nowe Wiadomości Włocławskie”, „Sztandar Młodych”, „Gazeta Wyborcza”); także wierszy, opowiadań (nagroda w konkursie Wydawnictwa Literackiego), audycji radiowych, opisującej pobyt w więzieniu książki ''Kabaret'' (1990).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony