Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rynkiewicz Grażyna

Grażyna Rynkiewicz, ur. 18 III 1951 w Białymstoku. Absolwentka Technikum Włókienniczego w Białymstoku (1970).

1970-1983 pracowniczka Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Fasty.

Od IX 1980 w „S”, z-ca przewodniczącego KZ „S” w BZPZ Fasty w dziale wykańczalni. Jesienią 1980 uczestniczka strajków w BZPZ Fasty. 1980-1983 (ze Zbigniewem Morawskim, Małgorzatą Nagórską, Tadeuszem Wildnerem, Jerzym Wysockim) kolporterka wydawnictw niezależnych, łączniczka pomiędzy strukturami zakładowymi „S” w BZPB Fasty a władzami regionu, współorganizatorka zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym oraz akcji ulotkowych i plakatowych na terenie Białegostoku, uczestniczka spacerów w czasie emisji DTV oraz spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1980-1984 szykanowana w pracy, przenoszona na gorsze stanowiska oraz zwalniana ze względu na działalność opozycyjną.

4 X 1982 aresztowana za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw „S”, 5 I 1983 zwolniona z aresztu ze względu na zły stan zdrowia. 11 VII

– 31 XII 1983 zatrudniona w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy, I-IV 1984 w Przedsiębiorstwie Zagranicznym NordWind, 1984-1987 w Firmie Zagranicznej Kortex, 1987-2004 w Zakładzie Energetycznym Białystok.

1989-2006 członek, przez jedną kadencję sekretarz KZ „S” Elektrociepłowni Białystok. Od 2004 na emeryturze.

Do 30 IV 1985 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Pajęczyna.

Jerzy Autuchiewicz

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry