Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18491,Sabuda-Pawel.html
2021-03-09, 11:53

Sabuda Paweł

Paweł Sabuda, ur. 12 III 1966 w Krakowie. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki tamże (1985). 1985-1988 student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Wiosną 1980 uczestnik malowania napisów i zrywania plakatów wyborczych na terenie SP nr 1 w Krakowie na rzecz KPN.

Od 1983 współpracownik KPN, od 25 XI 1984 członek. Od 1983 kolporter prasy i wydawnictw KPN; w 1985 wydawca, drukarz „Biuletynu Nowohuckiego” (organu grupy Solidarność i Niepodległość skonfederowanej z KPN Obszar II, wraz z Jerzym Dobrowolskim), oraz ulotek, plakatów, kalendarzy; 1986-1987 organizator (wraz z J. Dobrowolskim) kolportażu Solidarności Walczącej (bibułę dostarczał z Opola Robert Wójcik); 1986-1989 współpracownik „Opinii Krakowskiej”; 1988 wydawca „Informatora” (serwisu informacyjnego NZS i Organizacji Młodzieżowej KPN), 1989 „Monitora Krakowskiego” (pisma okręgu krakowskiego KPN). Współorganizator i uczestnik demonstracji oraz manifestacji rocznicowych, m.in. w XII 1988 (wraz Piotrem Hertigiem) w rocznicę stanu wojennego (wcześniej organizator akcji uniemożliwiającej SB zatrzymanie Jacka Smagowicza, działacza „S”). Zatrzymany 19 II 1984 po mszy u oo. dominikanów (w związku z rocznicą NZS); 3 V 1987 pobity podczas manifestacji patriotycznej na Wawelu, następnie zatrzymany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny (od II 2010 oskarżyciel posiłkowy w procesie 6 funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO pacyfikującego pochód). 1986 uczestnik rocznicowego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Od I 1987 członek Studenckiej Sekcji Polskiej Ligi Praw Człowieka w Krakowie. 1988-1989 w Kierownictwie Akcji Bieżącej Obszaru II (Małopolska) KPN; inicjator, organizator i przewodniczący Organizacji Studenckiej KPN. W V 1988 uczestnik akcji poparcia dla strajkujących hutników, strajku absencyjnego na uczelni i manifestacji. Od 1988 członek Komitetu Organizacyjnego NZS na UJ (osoby głównie z OS KPN). 24 II 1989 współinicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów. 20 IV 1989 inicjator i współorganizator marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów.

Od 1989 w Biurze Informacji i Propagandy KPN; delegat na III Kongres KPN; koordynator kampanii wyborczej Leszka Moczulskiego, organizator pikiet, wieców, demonstracji. I 1990 uczestnik okupacji siedziby KW PZPR w Krakowie. 1991 współorganizator manifestacji poparcia dla niepodległości Litwy. Od 1991 prywatna działalność gospodarcza. 1993-1997 uczestnik Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza. Od XII 1994 uczestnik Akademickiego Stowarzyszenia na Rzecz Wolnej Czeczenii; współorganizator kilkudziesięciu akcji poparcia dla Czeczenii, m.in. w II 1995 demonstracji przed budynkiem Urzędu Rady Ministrów podczas wizyty premiera Rosji Czernomyrdina w Polsce; opiekun i tłumacz Czingiza Zubajrajewa z Kongresu Narodowego Czeczenii podczas jego spotkań w Polsce z wojewodami, burmistrzami i dziennikarzami w ok. 25 miastach. 1997-1999 członek Ligi Republikańskiej (oddział w Krakowie), wielokrotnie zatrzymywany, m.in. w związku z plakatem „QASULA” (rewizja, dozór policyjny). Od l. 90. uczestnik corocznych spotkań związanych z działalnością Józefa Kurasia („Ognia”) w Waksmundzie. XII 1997 – 1998 uczestnik inicjatywy Przyjaciele Porwanych, podejmującej działania na rzecz uwolnienia porwanych w Czeczenii Polaków. W VI 2000 organizator referendum w gminie Wiśniowa ws. odwołania Rady Gminy; w piśmie „Kurier” opublikował materiały dot. korupcji w gminie, za co w 2001 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Myślenicach za „ujawnienie materiałów z postępowania prokuratorskiego przed ich ujawnieniem w postępowaniu sądowym”. W XI i XII 2004 obserwator podczas dwóch tur wyborów prezydenckich na Ukrainie (w Pawłogrodzie k. Dniepropietrowska), wspierał w Kijowie (m.in. ze Zbigniewem Hirem) działaczy tzw. pomarańczowej rewolucji.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony