Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sadowska Barbara

Barbara Sadowska, ur. 24 II 1940 w Paryżu, zm. 1 X 1986 w Otwocku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.

Poetka związana z Orientacją Poetycką Hybrydy (debiut poetycki 1957). 1964-1983 w ZLP. 1977-1981 współpracownik pisma literackiego „Zapis”. 1981-1986 członek Polskiego PEN-Clubu.

1982-1986 pracownik Prymasowskiego Komitetu Opieki nad Osobami Pozbawionymi Wolności przy kościele św. Marcina w Warszawie. Wielokrotnie zatrzymywana, poddawana przeszukaniom, zastraszana. W III 1983 2 tygodnie przetrzymywana w areszcie. 3 V 1983 pobita przez nieznanych sprawców w Prymasowskim Komitecie. 12 V 1983 milicjanci pobili śmiertelnie jej syna Grzegorza Przemyka (zm. 14 V 1983). W 1984 odbył się wyreżyserowany przez MSW proces, w wyniku którego sprawcy nie zostali skazani.

Autorka m.in. zbiorów wierszy: ''Zerwane druty'' (1959), ''Stupor'' (1981), ''Słodko być dzieckiem Boga'' (1984), ''Wiersze ostatnie'' (1986, pośmiertnie), ''Otwarte niebo wieczny sen'' (1997, pośmiertnie).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry