Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18502,Sajko-Mieczyslaw.html
2021-03-05, 07:44

Sajko Mieczysław

Mieczysław Sajko, ur. 18 V 1949 w Kukułkach (ZSRS). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1979).

1970-1972 młodszy instruktor techniczny w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Wałbrzychu, 1972-1984 elektromonter, specjalista elektryk, specjalista konstruktor w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej Mera-Pafal w Świdnicy, 1984-1987 kierownik robót elektrycznych i energetycznych w Zakładzie Zmechanizowanego Obrachunku WZSR w Świdnicy, 1987-1991 właściciel firmy Instalatorstwo Elektryczne tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w ZWAP Mera-Pafal; w 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Zarządu MKK Ziemi Świdnickiej. W 1980 organizator biblioteki wydawnictw niezależnych przy Biurze „S” w ZWAP.

Do 1986 organizator i koordynator kolportażu czasopism podziemnych wydawanych w Świdnicy, przedruków pism z Regionu Dolny Śląsk oraz niezależnych książek NOWej i paryskiej „Kultury”. 1981-1982 przygotowywał technicznie i emitował kasety audio z audycjami Radia „S” w Świdnicy. 1981-1985 współorganizator nieformalnej, lokalnej struktury opozycyjnej w Świdnicy związanej z „S”. Wielokrotnie represjonowany.

W 1990 założyciel PC w Świdnicy. 1991-2001 gł. energetyk w Magnezyty w Świdnicy; 1991-2000 ponownie przewodniczący KZ „S” tamże. W 2002 administrator masy upadłościowej Magnezyty, 2002-2004 bezrobotny, od 2004 kierownik działu technicznego w Tesco Polska w Świdnicy.

11 XI 1983 – 26 II 1986 rozpracowywany przez Ref. V RUSW w Świdnicy w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony