Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sakiel Jan

Jan Sakiel, ur. 26 I 1958 w Hajnówce. Absolwent Uniwersytetu Stanowego Nowy Jork w Albany (1996).

1978–1982 student Wydz. Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, członek Studenckiego Klubu Łączności (krótkofalowców). 1978–1983 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.

Od X 1980 w NZS, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS PCz, do 1981 redaktor niezależnego biuletynu „Żak”; w 1981 założyciel, redaktor nacz. niezależnego biuletynu „Mini-Max”; współtwórca Niezależnego Wydawnictwa Studenckiego; III – X 1981 członek Zarządu Uczelnianego NZS, odpowiedzialny za informację i wydawnictwa, Komisji Koordynacyjnej NZS Częstochowa; 3–6 IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie. 1981–1983 w KPN. 3 V 1981 współorganizator pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę. 9 V 1981 obserwator podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalnych i Uczelnianych KOWzP w Warszawie. 15 V 1981 współorganizator demonstracji w Częstochowie po zamachu na Jana Pawła II, 25 V 1981 wiecu w obronie więźniów politycznych. Od X 1981 przew. Komisji Rewizyjnej NZS PCz.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 23 XII 1981 zgłosił się na posterunek MO w Hajnówce, internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 25 II 1982 zwolniony.

Od III 1983 na emigracji w USA; pracownik firm budowlanych. 1983–1986 członek Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost oddział San Diego w Kalifornii, uczestnik antykomunistycznych pikiet i demonstracji ulicznych. Od 1999 członek Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku.

Wojciech Rotarski

KPN, Region Częstochowa, Częstochowa, NZS

Opcje strony

do góry