Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sakwa Stanisław Wawrzyniec

Stanisław Wawrzyniec Sakwa, ur. 14 IX 1951 w Ramułtowicach k. Środy Śl. Ukończył ZSZ nr 1 we Wrocławiu (1968).

1969-1970 tokarz w Zjednoczonych Zakładach Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Elpo we Wrocławiu, 1970-1972 próbkarz w Zakładach Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych Hutmen tamże, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974-1977 właściciel gospodarstwa rolnego, 1977-1978 tokarz w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie, 1978-1986 tokarz, górnik, magazynier w ZG Rudna w Polkowicach KGHM Lubin.

28 VIII - 1 września 1980 uczestnik strajku, członek straży strajkowej w ZG Rudna. Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej T-8, członek Komisji Wydziałowej w ZG Rudna. 1981-1985 członek KPN.

14-17 XII 1981 członek Zakładowego KS w ZG Rudna, 15-17 XII 1981 członek MKS tamże.  XII 1981 - V 1982 działacz MKS w ZG Rudna oraz przedstawiciel Lubina w MKS w Legnicy. I 1982 – 1986 współorganizator (z Mieczysławem Kazimierczakiem), członek TKZ  w ZG Rudna. 3 V 1982 zatrzymany, 5 V internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie, 16 X 1982 zwolniony. 1-30 XI 1982 powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do jednostki WP w Żaganiu. 1982-1990 członek zaprzysiężony SW; 1982-1983 członek MKK Województwa Legnickiego. 1982-1989 organizator w Zagłebiu Miedziowym druku podziemnych pism i kolportażu m.in. „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny”, „Zagłębia Miedziowego”, „Żądła Robola”, „Bardaka", „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „Woli”, „Ogniwa”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Solidarności Podziemnej”, „Głośno”; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbiórek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. 1982-1989 łącznik podziemnych międzyzakładowych struktur „S” Zagłebia Miedziowego z RKS „S” Dolny Śląsk, SW i NZS we Wrocławiu. 26 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lubinie, Legnicy i Wrocławiu, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, 1 VIII 1983 śledztwo umorzono. 1984-1989 członek, w 1987 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego. 1985-1993 członek Polskiej Partii Niepodległościowej, członek Rady Politycznej. 3 XII 1984 zatrzymany, konfiskata samochodu, 5 XII 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Głogowie, Legnicy i Wrocławiu, 4 III 1985 zwolniony, 7 III 1985 zwolniony z pracy, po odwołaniu ponownie przyjęty; przed sądem odpowiadał z wolnej stopy: 18 III 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie uniewinniony, 23 IV 1985 Sąd Wojewódzki w Legnicy dokonał rewizji wyroku SR w Lubinie i 24 VI 1985 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy skazany na 1,5 roku pozbawienia wolnosci i przepadek samochodu. Od wiosny 1985 pozostawał na zwolnieniu lekarskim, leczył się w klinice we Wrocławiu, co uchroniło go przed osadzeniem w więzieniu, nie zaprzestał działalności podziemnej, 30 I 1986 osadzony w ZK we Wrocławiu, 7 III 1986 ponownie zwolniony z pracy, 10 IX 1986 zwolniony z więzienia na mocy amnestii. V 1986 – 1988 na rencie. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany, karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń.

XI 1989 – 1992 tokarz w ZG Rudna, 1992-2001 magazynier pod ziemią w ZG Polkowice w Polkowicach KGHM, 2001-2006 ślusarz-mechanik w ZG Lubin. IV 1989 – 1992 członek KZ w ZG Rudna; od 2001 „S” w ZG Lubin. 1993-1999 członek Rady Politycznej RdR. Od 2006 na emeryturze. Od 2016 członek Fundacji Walczących o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych w Warszawie, od 2022 w Zarządzie; od 2019 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodłegłości (2021), Medalem Pro Patria (2020), Krzyżem Służby Niepodległości (2020), Medalem 25-lecia NSZZ "Solidarność" (2005).

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Redakcja oraz KE krypt. Samotnik i KE krypt. Kiesa.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Polkowice, Lubin, Głogów, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry