Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sakwa Stanisław Wawrzyniec

Stanisław Wawrzyniec Sakwa, ur. 14 IX 1951 w Ramułtowicach k. Środy Śl. Ukończył ZSZ nr 1 we Wrocławiu (1968).

1969-1970 tokarz w Zjednoczonych Zakładach Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Elpo tamże, 1970-1972 próbkarz w Zakładach Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych Hutmen tamże, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974-1977 właściciel gospodarstwa rolnego, 1977-1978 tokarz w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie, 1978-1986 tokarz, górnik, magazynier w ZG Rudna w Polkowicach KGHM Lubin.

W VIII 1980 uczestnik strajku, członek straży strajkowej w ZG Rudna; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej T-8, członek Komisji Wydziałowej w ZG Rudna.

14-17 XII 1981 członek Zakładowego KS w ZG Rudna, 15-17 XII 1981 członek MKS tamże, do IV 1982 współpracownik MKS w ZG Rudna oraz przedstawiciel Lubina w MKS w Legnicy; I 1982 – 1983 współzałożyciel i członek Podziemnej KZ „S” w ZG Rudna; 3 V 1982 zatrzymany, 5 V internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie i w Grodkowie, zwolniony 16 X 1982. Po wyjściu organizator wydawania pism podziemnych: „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”, „Zagłębie Miedziowe”, „Żądło Robola” organizator kolportażu, m.in.: „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „Woli”, „Ogniwa”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Solidarności Podziemnej”, „Głośno”, „Żądła Robola”, na terenie Lubina, Polkowic, Głogowa, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbiórek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. X 1982 – V 1983 członek, koordynator działań MKK „S” Województwa Legnickiego; do 1989 łącznik podziemnych międzyzakładowych struktur „S” z Lubina i Głogowa (MKK „S” Województwa Legnickiego, MKK „S” Ziemi Głogowskiej, MKW „S” Zagłębia Miedziowego) z RKS „S” Dolny Śląsk, Solidarnością Walczącą i NZS we Wrocławiu. 28 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lubinie, Legnicy i Wrocławiu, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, 1 VIII 1983 śledztwo umorzono. 1981-1985 członek KPN. 1984-1989 członek, w 1987 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego. 3 XII 1984 zatrzymany, konfiskata samochodu, 5 XII ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Głogowie, Legnicy i Wrocławiu, 4 III 1985 zwolniony, 7 III 1985 zwolniony z pracy, po odwołaniu ponownie przyjęty; przed sądem odpowiadał z wolnej stopy: 18 III 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie uniewinniony, 23 IV 1985 Sąd Wojewódzki w Legnicy dokonał rewizji wyroku SR w Lubinie i 24 VI 1985 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy skazany na 1,5 roku więzienia i przepadek samochodu; od wiosny 1985 pozostawał na zwolnieniu lekarskim, leczył się w klinice we Wrocławiu, co uchroniło go przed osadzeniem w więzieniu, nie zaprzestał działalności podziemnej, 30 I 1986 osadzony w ZK we Wrocławiu, 7 III 1986 ponownie zwolniony z pracy, 10 IX 1986 zwolniony z więzienia. V 1986 – 1988 na rencie. 1985-1993 członek Polskiej Partii Niepodległościowej, w Radzie Politycznej.

XI 1989 – 1992 tokarz w ZG Rudna, 1992-2001 magazynier pod ziemią w ZG Polkowice w Polkowicach KGHM, 2001-2006 ślusarz-mechanik w ZG Lubin. IV 1989 – 1992 członek KZ w ZG Rudna; od 2001 „S” w ZG Lubin. 1993-1999 członek Rady Politycznej RdR. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Rozpracowywany przez SB w ramach KE krypt. Samotnik, KE krypt. Kiesa oraz SOR krypt. Redakcja.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry