Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18515,Samolinska-Anna.html
2023-09-30, 09:29

Samolińska Anna

Anna Samolińska (z d. Żórawska), ur. 1 II 1956 w Szczecinie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej, sekcja filozofii teoretycznej (absolutorium 1979).

Od 1974 uczestniczka prac Duszpasterstwa Akademickiego przy bazylice oo. Dominikanów św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie, prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego. 13 XII 1975 zatrzymana (z Marianem Piłką i Magdaleną Górską) w czasie rozwieszania klepsydr informujących o zamówionej mszy w intencji ofiar XII 1970. 1976 sygnatariuszka listu 92 studentów z Lublina i Gdańska do marszałka Sejmu PRL w proteście przeciwko treści nowelizacji Konstytucji PRL oraz procedurze wprowadzenia zmian w ustawie zasadniczej. Podpisywała petycje ws. emisji mszy w radiu i telewizji. 19 VI 1976 w czasie Zgromadzenia Młodzieży i Studentów Europy w Warszawie kolporterka (z M. Piłką, Bogdanem Borusewiczem, Grzegorzem Grzelakiem i Maciejem Grzywaczewskim) ulotek sygnowanych przez Komitet Młodzieży Polskiej ds. Przestrzegania Postanowień KBWE, zawierających informacje o represjach politycznych w Polsce. Od 1976 współpracownik KOR/KSS KOR: udział w akcji bezpośredniej pomocy robotnikom z Radomia. Współpracownik Biura Interwencyjnego. 1976 drukarz i kolporterka „Komunikatów” KOR w Lublinie. 14/15 V 1977 zatrzymana w drodze na uroczystości pogrzebowe Stanisława Pyjasa. 1977–1980 współpracownik „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” (powielanie, skład i kolportaż). Sygnatariuszka Deklaracji Ruchu Demokratycznego (1977).

Uczestniczka (pisanie ulotek, zbieranie podpisów pod petycjami, obserwacja procesów) inicjatyw w obronie osób represjonowanych, m.in. studenta KUL Stanisława Kruszyńskiego (1975/1976) i działacza chłopskiego Jana Kozłowskiego (1980). VII 1980 zbierała informacje o strajkach w czasie Lubelskiego Lipca; dane za pośrednictwem KSS KOR przekazywane do RWE.

Do 2001 bez stałego zatrudnienia. 2001–2016 w Oddziale IPN w Lublinie. Od 2016 na emeryturze.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony