Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18519,Samsonowicz-Jan.html
03.03.2024, 18:02

Samsonowicz Jan

Jan Samsonowicz, ur. 27 III 1944 w Gorlicach, zm. 30 VI 1983 w Gdańsku w niewyjaśnionych okolicznościach. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1977).

Od 1967 członek i przewodniczący Koła Młodych ZLP w Gdańsku, poeta. 1970-1972 ekspedytor w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig, 1972-1975 starszy referent w Gdańskim Przedsiębiorstwie Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, 1975-1978 specjalista w Przedsiębiorstwie Organizacji Dostaw Eksportowych Metalcop, 1978-1979 specjalista ds. zaopatrzenia w Rejonowym Zakładzie Działalności Socjalnej i Kulturalno-Oświatowej w Gdańsku, 1979-1983 referent w Dziale Zaopatrzenia Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1983 referent w Sekcji Socjalnej AMG. 1971-1980 uczestnik dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku, organizator dysput politycznych (także w swoim mieszkaniu) z udziałem literatów, polityków, działaczy opozycyjnych (uczestniczyli m.in.: Aleksander Hall, Wiesław Marian Chrzanowski, Leszek Moczulski, Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa). Od 1977 współpracownik ROPCiO. W 1978 współzałożyciel i działacz RMP, sygnatariusz deklaracji ideowej RMP (1979). Od 1978 współpracownik WZZ Wybrzeża; współorganizator niezależnych obchodów 3 V, 11 XI, rocznic Grudnia ’70; autor ulotek, organizator i uczestnik akcji ulotkowych (m.in. w VIII 1980 i III 1981 w kasynie MO i SB). Od 1977 członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; od 1978 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

W VIII 1980 delegat AM podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; członek Prezydium MKS, prowadził punkt informacyjny służby zdrowia; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ AM; inicjator i redaktor naczelny pisma KZ AM „Pomost”. W XI 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku o podpisanie porozumienia ws. reformy służby zdrowia. Od XII 1980 na etacie w KZ „S” AM; VII 1981 – 31 III 1983 na urlopie bezpłatnym, oddelegowany do pracy w „S”. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD. V-VI 1981 uczestnik głodówki protestacyjnej w Gdańsku ws. zwolnienia więźniów politycznych (cel osiągnięto). W XI 1981 zrezygnował z członkostwa w Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Iławie, zwolniony 16 VII 1982. Działacz podziemia, uczestnik spotkań działaczy „S”, współorganizator pomocy dla zagrożonych aresztowaniem działaczy (organizował wielomiesięczne pobyty w szpitalach). Od 1982 nieustannie inwigilowany. 30 VI 1983 znaleziony martwy (powieszony na płocie przy stadionie Klubu Sportowego Stoczniowiec), sprawy nie wyjaśniono.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

20 VIII 1976 – 14 IV 1978 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Dominik; 8 IV 1978 – 30 VIII 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Samson.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony