Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18531,Sasor-Boguslaw.html
20.05.2024, 11:25

Sasor Bogusław

Bogusław Sasor, ur. 3 VIII 1953 w Gielniowie k. Opoczna. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Tychach (1978).

1971-1972 pracownik zakładu Gerlach w Drzewicy, 1972-1974 w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Przysusze, 1974-1992 ZREMB-Tychy. W VI 1976 uczestnik protestu w zakładzie (przerwy w pracy) przeciwko podwyżkom cen.

IX 1980 – 1992 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie pracy; 17 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Tychach, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1982-1983 drukarz i kolporter ulotek na terenie Tychów; 16 XI 1982 zatrzymany na 48 godz. w związku kolportażem ulotek w zakładzie pracy, przesłuchiwany w KM MO w Tychach, przeszukanie mieszkania i stanowiska pracy. 1982-1983 uczestnik zbiórek pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin; 1982-1989 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Wolnego Związkowca”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” i „Tygodnika Mazowsze” (współpraca z Franciszkiem Bugno)

W 1989 uczestnik kampanii przed wyborami 4 VI, m.in. akcji plakatowania miasta, współorganizator spotkań wyborczych. W 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w ZREMBie-Tychy, X 1989 – 1990 przewodniczący KZ. 1992-1994 pracownik Exbud-Mimet SA w Tychach, 1994-1998 Hydrobudowy Śląsk Zakład Produkcji Przemysłowej w Mikołowie; 1998-2000 bezrobotny; 2000-2001 zatrudniony w Zakładzie Produkcyjnym LEAR w Tychach, 2001-2004 w Zakładzie Remontowym Maszyn i Urządzeń Górniczych Ematech Sp. z o.o. w Mysłowicach, 2004-2006 w Fabryce Maszyn Górniczych FAMUR SA w Katowicach, od 2006 w firmie Mechanika Maszyn REM-BOT z siedzibą w Tychach.

Halina Żwirska

Opcje strony