Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18535,Sawa-Jozef.html
20.05.2024, 11:09

Sawa Józef

Józef Sawa, ur. 19 V 1926 w Podłężu (pow. wielicki), zm. 18 VIII 1987 w Krakowie. Absolwent Technikum Zawodowego (1977).

1941-1945 na robotach przymusowych w Niemczech. W 1945 zatrudniony w KWK Rozbark-Dymitrow w Bytomiu jako wozak pod ziemią; w 1946 członek Grupy Operacyjnej Ochrony Przemysłu Mieroszów-Wałbrzych; 1946-1947 pracownik Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego w Mieroszowie. 1947-1948 zasadnicza służba wojskowa. 1949-1951 pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie; 1951-1952 słuchacz Wojewódzkiej Szkoły PZPR. 1952-1953 zatrudniony w Prezydium MRN w Krakowie, następnie kierownik organizacyjny Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w ramach DRN w Nowej Hucie. 1953-1954 zatrudniony w Hucie Bobrek w Bytomiu. W 1954 uczestnik 3-mies. szkolenia w ZSRS. Od 1954 pracownik Wydziału Walcownia Wstępna Zgniatacz Huty im. Lenina. Od IV 1982 na emeryturze. Do 1959 w PZPR; do 1980 w ZZ Hutników, członek Plenum Rady Zakładowej. 27-28 IV 1960 uczestnik demonstracji w obronie nowohuckiego krzyża, 23 VI 1960 skazany na 1,5 roku więzienia, po odbyciu 3/4 kary zwolniony warunkowo.

20-22 VIII 1980 organizator strajku na Wydz. Walcownia Wstępna HiL, członek KS, usunięty z tegoż w wyniku działań SB. Dzięki kontaktom na Wybrzeżu (syn pracował w Przedsiębiorstwie Dalmor w Gdyni) od VIII 1980 przywoził i kolportował w HiL wydawnictwa niezależne i ulotki dot. strajków oraz tworzenia niezależnych związków zawodowych. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Robotniczego Hutników; od II 1981 wiceprzewodniczący, od IV 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydz. Walcownia Wstępna Huty; inicjator umieszczenia krzyża w pomieszczeniach związkowych oraz kupna sztandaru dla Komisji Wydziałowej „S”. Od III 1981 odpowiedzialny za funkcjonowanie na Wydz. Walcownia Zgniatacz Centrum-2 (przed marcowym strajkiem Kombinat HiL został podzielony terytorialnie na 7 centrów informacyjno-strajkowych, które później funkcjonowały m.in. jako piony kolportażowe). Inicjator akcji usunięcia z Wydz. niepopularnych przełożonych, poprawy zaopatrzenia w stołówce i ujednolicenia cen posiłków. 14 V 1981 organizator spotkania z Adamem Michnikiem na terenie swojego Wydz.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, 9 III 1982 zwolniony ze względu na wiek i stan zdrowia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981).

18 XII 1980 – 25 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Kęsy; do 13 XII 1982 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Krakowie w ramach KE krypt. Marynarz.

Ewa Zając

Opcje strony