Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18543,Scheur-Jerzy.html
2023-06-10, 02:59

Scheur Jerzy

Jerzy Scheur, ur. 1 VII 1937 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Wydz. Mechaniczny (1961), Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Organizacji i Zarządzania (1970), podyplomowego studium dla generalnych projektantów na Politechnice Warszawskiej (1975).

1962-1964 pracownik Prozametu, w 1964 Centrali Drobnej Wytwórczości, 1964-1969 Zakładów Mechanicznych im. J. Strzelczyka, 1969-1983 Przedsiębiorstwa Projektowania Polmatex. W X 1956 uczestnik wieców na rzecz demokratycznych przemian (hala Wimy, Politechnika Łódzka, ZPB Wiosna Ludów), współorganizator demonstracyjnego przemarszu łódzkich studentów pod Komitet Łódzki PZPR ws. wpisania prof. Zygmunta Izdebskiego na listę kandydatów na posłów do Sejmu PRL. 30 XI 1956 współzałożyciel, członek władz miejskich Związku Młodych Demokratów, rozwiązanego w I 1957. 1963-1976 uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów. W 1964 organizator spotkań dyskusyjnych (m.in. z Jerzym Andrzejewskim, Jerzym Waldorffem w Klubie pod Siódemkami). 1964-1969 mąż zaufania w procesie politycznym wytoczonym mec. Karolowi Głogowskiemu. W III 1968 uczestnik wiecu na UŁ, za co odwołany z kierowniczego stanowiska w pracy. W 1968 wygrał wybory do Rady Robotniczej w Zakładach im. Strzelczyka z II sekretarzem KZ PZPR. W 1971 współautor krytycznego Listu do władz PRL, oceniającego sytuację polityczną i gospodarczą kraju, w 1975 współautor Listu do Sejmu PRL (z K. Głogowskim) przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji, który zapoczątkował falę społecznych protestów w tej sprawie.

Od IX 1980 w „S” członek Komitetu Założycielskiego w Polmateksie, następnie członek KZ, w 1981 przewodniczący Rady Samorządów Pracowniczych Ziemi Łódzkiej, sekretarz Komitetu Założycielskiego Krajowej Rady Samorządu, wydawca niezależnego pisma „Agora”.

9 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, 30 VI 1982 zwolniony, 12 VII 1982 ponownie internowany tamże, 2 VIII 1982 zwolniony. Po wyjściu jawny uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów, organizator prelekcji nt. samorządu pracowniczego. 1983-1994 właściciel firmy BUTE-Interprojekt.

1989-1991 członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Gospodarczego, od 1990 Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 1990-1996 prezes ŁIPH, 1996-1997 właściciel firmy Eurotek, 1997-1999 dyr. firmy Interconsulting, od 1999 właściciel Euroinf Centrum Marketingu Internetowego w Łodzi.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

1970-1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach KE krypt. Dyskutant; 19 IX 1981 – 20 IV 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR/KE krypt. Demokrata.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony